ลำดับที่
หัวข้อข่าว
จำนวนผู้เข้าชม
1
ทรงพระเจริญ(Last update 4/29/2024)
49
2
สื่อมวลชนเข้าถ่ายทำนิทรรศการ ธรรมชาติบันดาลใจ(Last update 4/29/2024)
62
3
สงกรานต์นี้เชิญชมดอกไม้ซากศพและก้อนหินมีชีวิต (Last update 4/13/2024)
102
4
เที่ยว ภูเขา สงกรานต์ คลายร้อน(Last update 4/12/2024)
76
5
ผอ.อ.ส.พ. ร่วมพิธีสืบสานประเพณีไทย สรงน้ำพระ รดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ 2567(Last update 4/10/2024)
57
6
อ.ส.พ. ร่วมพิธีจุมน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ จาก 9 แหล่งน้ำสำคัญ เพื่อแจกประชาชนช่วงปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2567(Last update 4/10/2024)
66
7
🌋😷 สวนพฤกษศาสตร์ฯ ปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 9 - 11 เมษายน 2567(Last update 4/9/2024)
42
8
🌿มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี เพื่อการวิจัย(Last update 4/8/2024)
49
9
8 เมษายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนา องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.)(Last update 4/8/2024)
40
10
วันจักรี(Last update 4/6/2024)
45
11
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดงานครบรอบ 32 ปี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 8 เมษายน 2567(Last update 4/5/2024)
52
12
🌺ทรงพระเจริญ🌺(Last update 4/5/2024)
36
13
อ.ส.พ. ได้รับเกียรติบัตร มีผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2566 ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ(Last update 4/4/2024)
53
14
อ.ส.พ.จัดการประชุมสัมมนาถ่ายทอดกระบวนการและวางแผนเชิงกลยุทธ์ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 เพื่อจัดทำแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจำปี 2568 (Last update 4/4/2024)
43
15
5 เมษายน นี้ นักท่องเที่ยวชาวไทยเที่ยวชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฟรี (Last update 4/2/2024)
48
16
ทรงพระเจริญ(Last update 4/2/2024)
41
17
อ.ส.พ.น้อมใจถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567(Last update 4/1/2024)
49
18
ผอ.อ.ส.พ. ให้สัมภาษณ์ NBT North ประเด็น องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิด 7 หลักสูตร Eco School ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน(Last update 3/28/2024)
64
19
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 3/26/2024)
95
20
นักวิจัย อ.ส.พ. ติดตามผลการวิจัยโครงการ (Last update 3/23/2024)
93
21
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) และผลตอบแทนทางสังคม (SROI)"(Last update 3/23/2024)
76
22
อ.ส.พ.ประกาศ เชิญชวนยื่นข้อเสนอการเข้าประกอบกิจการ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม(Last update 3/19/2024)
63
23
ประชุมหารือเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกระบวนงานด้าน Core Business Enablers ของ อ.ส.พ. ทั้ง 8 ด้าน ประจำปี 2567(Last update 3/15/2024)
89
24
ผอ.อ.ส.พ.ร่วมงานวันช้างไทย ประจำปี 2567(Last update 3/14/2024)
55
25
นักวิชการ อ.ส.พ. ร่วมกับ มช. วิจัยตรวจสอบพันธุ์และวิจัยหาสารสำคัญในข่าป่า ที่ จ.นครศรีธรรมราช(Last update 3/13/2024)
86
26
นักวิจัยองค์การสวนพฤกษศาสตร์เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิชาการกล้วยไม้โลก ครั้งที่ 23 (The 23rd World Orchid Conference; WOC 2024) ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)(Last update 3/12/2024)
127
27
ผอ.อ.ส.พ.ประชุมผู้บริหารประจำเดือนมีนาคมและประชุมคณะกรรมการ ITA ครั้งที่ 1/2567(Last update 3/12/2024)
69
28
อ.ส.พ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ” (Knowledge Management to Organization Excellence)(Last update 3/9/2024)
71
29
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยรังสีและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายสำหรับใช้ประกอบอาชีพ (Last update 3/8/2024)
63
30
อาจารย์และนักศึกษาจาก Tokyo University of Agriculture and Technology ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงานการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช ภายในสวนพฤกษศาสตร์(Last update 3/4/2024)
76
31
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พฤกษศาสตร์เบื้องต้น”(Last update 3/1/2024)
75
32
สวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนสิบสองปันนา (XTBG) เข้าเยี่ยมชมสวนพร้อมหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ วิจัยร่วมกัน(Last update 2/29/2024)
78
33
องค์การสวนพฤกษศาสตร์จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Eco School หลักสูตร อาณาจักรพืชและความหลากหลายของระบบนิเวศ (Last update 2/22/2024)
101
34
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิด 7 หลักสูตร Eco School ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน(Last update 2/19/2024)
92
35
HTOO ZOOS & GARDENS BUSINESS UNIT สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เยี่ยมชมการจัดการสวนพฤกษศาสตร์ฯ(Last update 2/19/2024)
66
36
คู่รักไทยเทศกว่า 20 คู่ ร่วมจดทะเบียนสมรส พฤกษาวิวาห์รัก @แม่ริม ปีที่ 2 ที่สวนพฤกษศาสตร์ฯ(Last update 2/14/2024)
77
37
"พฤกษาวิวาห์รัก" @แม่ริม ชวนคู่รักกุมมือกันมาจดทะเบียนสมรส ท่ามกลางพฤกษานานาพันธุ์ ที่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่(Last update 2/7/2024)
83
38
ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ครั้งที่ 1/2567(Last update 2/7/2024)
77
39
ให้สัมภาษณ์สดกิจกรรม “พฤกษาวิวาห์รัก @แม่ริม” ทางสถานีโทรทัศน์ NBT(Last update 2/5/2024)
86
40
อ.ส.พ. ได้รับรางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2566 ในงานรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2566(Last update 2/5/2024)
92
41
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ร่วมสร้างสีสันในงานส่งเสริมการศึกษาของท้องถิ่นตำบลโป่งแยง ประจำปี 2567(Last update 2/1/2024)
89
42
อ.ส.พ. รับมอบนโยบาย จาก รมว.ทส. เน้นโครงการที่มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคล้องนโยบายรัฐบาล(Last update 1/30/2024)
83
43
อ.ส.พ. ร่วมพิธีรับมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567(Last update 1/30/2024)
86
44
อ.ส.พ.ร่วมจัดบูธนิทรรศการ ภายในงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2567(Last update 1/29/2024)
68
45
ผอ.อ.ส.พ.ร่วมพิธีบวงสรวง ณ สวนพฤกษศาสตร์พังงา(Last update 1/28/2024)
81
46
สพป. พระนครศรีอยุธยาเขต 1 ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์ และหลักสูตร Eco School(Last update 1/28/2024)
63
47
🌸14 กุมภา "วันวาเลนไทม์" ชวนคู่รักมาจดทะเบียนสมรส บันทึกรัก ที่สวนพฤกษศาสตร์ฯ รับฟังเพลงบรรเลงจากเครื่องสาย"กู่เจิง" และ ทำนายดวง... จากนักโหราศาสตร์ ที่มีชื่อเสียง(Last update 1/28/2024)
67
48
ผู้ร่วมกิจกรรม “แม้ไม่เห็นแสงจันทร์ แต่สัมผัสได้ถึงดวงดาว” เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ(Last update 1/26/2024)
68
49
ผอ.อ.ส.พ.รายงานผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์พังงาในการประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน(Last update 1/25/2024)
78
50
อ.ส.พ.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Easy Canva เพื่อการสร้างสรรค์งานออกแบบและการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล”(Last update 1/24/2024)
71
51
ประชุมตรวจราชการตามภารกิจขององค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 1/17/2024)
86
52
อ.ส.พ.จัดบูธแจกของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567(Last update 1/13/2024)
97
53
ผอ.อ.ส.พ. ร่วมประชุมสัมมนาการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568(Last update 1/13/2024)
92
54
อ.ส.พ. จัดการอบรมหัวข้อ “การเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบอย่างมีประสิทธิภาพ”(Last update 1/13/2024)
88
55
ผอ.อ.ส.พ. ร่วมประชุมหารือการขอนุญาตก่อสร้างและใช้ประโยชน์ พื้นที่สวนพฤษศาสตร์ระยอง (Last update 1/13/2024)
90
56
ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา(Last update 1/8/2024)
93
57
ประชุมผู้บริหารประจำเดือนมกราคม 2567(Last update 1/7/2024)
100
58
ต้อนรับผู้เข้าร่วมแถลงข่าว กิจกรรมการท่องเที่ยว ต.แม่แรม ดินแดนแห่งขุนเขาสายหมอกและดอกไม้ และกิจกรรม “World Formula Hmong Racing @Monjam 2024” การแข่งขันล้อเลื่อนไม้ ฟอร์มูล่าม้ง ที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี(Last update 1/5/2024)
107
59
ผอ.อ.ส.พ. ร่วมประชุมหารือเตรียมการสนับสนุนข้อมูลในการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วาระที่ 1(Last update 1/4/2024)
102
60
ผอ.อ.ส.พ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567 (Last update 1/4/2024)
84
61
รมว.ทส.นำคณะผู้บริหาร ทส. ลงนามถวายพระพร ในหลวง - พระราชินี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567(Last update 1/2/2024)
72
62
ผอ.อ.ส.พ. ร่วมประชุมเตรียมการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วาระที่ 1(Last update 12/28/2023)
84
63
ผอ.อ.ส.พ.เปิดกิจกรรมลานกางเต้นท์ PSBG.WELCOME CAMPING สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย(Last update 12/27/2023)
112
64
ให้การต้อนรับคณะจาก National research and Innovation Agency of Indonesia (BRIN) ประเทศอินโดนีเซีย ในการเข้าหารือด้านการจัดการสวนพฤกษศาสตร์(Last update 12/20/2023)
95
65
ให้การต้อนรับนายอำเภอแม่ริมท่านใหม่(Last update 12/20/2023)
93
66
ต้อนรับผู้เข้าอบรม พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีอาสาฯ เทศบาลมะขาม จันทบุรี(Last update 12/20/2023)
89
67
ให้การต้อนรับคณะจาก Science and Technology Innovation and Development Center of Chinese Academy of Sciences กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน(Last update 12/20/2023)
90
68
ผอ.อ.ส.พ. ให้สัมภาษณ์ NBT North ชวนเที่ยวงาน Botanic Festival 2024 “พฤกษ์ภิรมย์ ชมพรรณหญ้า” (Last update 12/19/2023)
93
69
ผอ.อ.ส.พ.ร่วมพิธีเปิดเทศกาล “หนาวนี้เที่ยวอุทยานแห่งชาติ” ในอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย(Last update 12/16/2023)
102
70
ร่วมพิธีเปิดงาน มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม CHARMING Chiang Mai Flower Festival ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด "Wonder Flora Land"(Last update 12/16/2023)
100
71
ผอ.อ.ส.พ.ร่วมรณรงค์เชิญชวนประชาชนลดโลกร้อน ในงานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566(Last update 12/16/2023)
93
72
อ.ส.พ. มอบประกาศนียบัตร ให้แก่นักศึกษาจากสาธารณรัฐอินเดีย ที่ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ(Last update 12/14/2023)
91
73
ผอ.อ.ส.พ.ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566 'รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้ (Last update 12/10/2023)
114
74
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ด่านพญาพิธ จ.พังงา(Last update 12/8/2023)
107
75
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จัดงานใหญ่แห่งปี Botanic Festival 2024 “พฤกษ์ภิรมย์ ชมพรรณหญ้า”(Last update 12/7/2023)
157
76
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการดัชนีสายน้ำ(Last update 12/6/2023)
133
77
อ.ส.พ.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และวางพานพุ่ม 5 ธันวาคม 2566(Last update 12/5/2023)
109
78
ผอ.อ.ส.พ. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566(Last update 12/1/2023)
118
79
แอ่วสวน ผ่อดาวกลางดอย นอนกอยฝนดาวตกเจมินิดส์”(Last update 12/1/2023)
96
80
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดพิธีน้อมรำลึก รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ(Last update 12/1/2023)
108
81
รมว.ทส. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 11/30/2023)
103
82
อ.ส.พ. จัดการอบรมการดำรงชีวิตของพืชและสิ่งแวดล้อม(Last update 11/29/2023)
110
83
อ.ส.พ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน” (Supervisory Skill Development)(Last update 11/28/2023)
112
84
ผอ.อ.ส.พ.ตรวจพื้นที่พร้อมให้คำแนะนำ สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย(Last update 11/25/2023)
102
85
ผอ.อ.ส.พ. ให้สัมภาษณ์ในรายการทางสถานีโทรทัศน์ NBT พิษณุโลก เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ ในสังกัด องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ช่วงฤดูหนาว(Last update 11/24/2023)
100
86
ผอ.อ.ส.พ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (Last update 11/23/2023)
99
87
ผอ.อ.ส.พ. เข้าสำรวจพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์พังงา และร่วมกับชุมชน ตั้งโพรงรังเทียมของนกเงือก(Last update 11/21/2023)
104
88
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้า หารือด้านวิชาการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมติดตาม โครงการวิจัยความหลากหลายของกล้วยไม้(Last update 11/20/2023)
107
89
การประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2566 รมว.ทส.สั่งการ “ติดตามทุกสถานการณ์เชิงรุก เตรียมพร้อมรับมือ แก้ไขปัญหาให้ประชาชน”(Last update 11/16/2023)
95
90
สัมผัสอากาศหนาวที่ร่มเกล้า พิษณุโลก ในเทศกาลห่มหมอก กอดหนาว ดูดาวบนภู (Last update 11/13/2023)
109
91
ผอ.อ.ส.พ. ให้สัมภาษณ์เชิญชวนท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ในช่วงฤดูหนาว(Last update 11/11/2023)
116
92
ให้การต้อนรับผู้แทน Goyang International Flower Foundation (GIFF) ประเทศเกาหลีใต้(Last update 11/10/2023)
115
93
ผอ.อ.ส.พ. ร่วมรับมอบนโยบายจาก รมว.ทส. ในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง เน้นย้ำมาตรการ “ตรึงพื้นที่ ให้มีจุดเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในทุกพื้นที่ป่า (Last update 11/9/2023)
119
94
ต้อนรับนักศึกษาจากอินเดีย ที่เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ หลักสูตร การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชหอม กับ อ.ส.พ.(Last update 11/6/2023)
139
95
ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(Last update 11/5/2023)
128
96
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับมอบโล่ GREEN COFFEE SHOP เครือข่ายร้านกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม(Last update 11/4/2023)
131
97
นักวิชาการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ติดตามผลการดำเนินงานวิจัยโครงการ "การอนุรักษ์อย่างยั่งยืนและการเพิ่มมูลค่าให้แก่ดอกไม้บริโภคได้พื้นถิ่นในพื้นที่ลุ่มนํ้าโขง" สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(Last update 11/2/2023)
166
98
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช(Last update 10/23/2023)
155
99
อบรมเชิงปฏิบัติการ Tools for Tree Conservation Workshop(Last update 10/21/2023)
180
100
ผอ.อ.ส.พ. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566” ณ กรมป่าไม้(Last update 10/20/2023)
160
101
อ.ส.พ. จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2566(Last update 10/20/2023)
158
102
ผอ.อ.ส.พ. เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566(Last update 10/19/2023)
143
103
อ.ส.พ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการขยายพันธุ์พืชวงศ์จำปีและการพัฒนาแผนฟื้นฟูประชากรในถิ่นกำเนิดธรรมชาติและต่อยอดสู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน(Last update 10/18/2023)
138
104
ผอ.อ.ส.พ. มอบประกาศนียบัตรจบหลักสูตร ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาจากสาธารณรัฐอินเดีย (Last update 10/14/2023)
158
105
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566(Last update 10/13/2023)
155
106
13 ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช(Last update 10/13/2023)
131
107
ผอ.อ.ส.พ.ร่วมพิธีรับพระราชทาน “พระกำลังแผ่นดิน” ให้แก่คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่ สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(Last update 10/12/2023)
161
108
ผอ.อ.ส.พ. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566(Last update 10/12/2023)
141
109
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566(Last update 10/12/2023)
131
110
ผอ.อ.ส.พ.ให้การต้อนรับ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และผู้บริหารระดับสูงจาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)(Last update 10/12/2023)
120
111
ผอ.อ.ส.พ. ร่วมพิธีเปิดการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2 (Thailand Climate Action Conference: TCAC 2023) รมว.ทส. นำทีม ‘สานพลัง เสริมภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน’(Last update 10/8/2023)
143
112
8 ตุลาคม เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ (Last update 10/8/2023)
130
113
ส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมประชุมสุดยอดผู้นำท่องเที่ยว แผนพัฒนาการท่องเที่ยวภาคเหนือ(Last update 10/5/2023)
129
114
ผอ.อ.ส.พ. ร่วมงานแถลงข่าวการเตรียมการจัดประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2 (Last update 10/5/2023)
136
115
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมงานครบรอบ 21 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Last update 10/5/2023)
159
116
ผอ.อ.ส.พ. เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (Last update 10/4/2023)
117
117
ผอ.อ.ส.พ.เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2(Last update 10/4/2023)
123
118
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รับพระราชทานรางวัลยอดเยี่ยม Thailand Tourism Gold Awards สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ (Last update 9/28/2023)
130
119
อ.ส.พ. จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)(Last update 9/28/2023)
152
120
ผอ.อ.ส.พ. ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการ การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1/2566(Last update 9/28/2023)
137
121
อ.ส.พ. จัดโครงการจัดการความรู้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ KM Day “Let’s Learn Together” ประจำปีงบประมาณ 2566(Last update 9/25/2023)
173
122
คณะผู้บริหารองค์การสวนพฤกษศาสตร์ หารือแนวทางสร้างความร่วมมือกับ คณะผู้แทนจากสวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนสิบสองปันนา (Last update 9/23/2023)
171
123
ประชุมคณะทำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 4/2566(Last update 9/21/2023)
160
124
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ร่วมวางพานพุ่มเนื่องในวันรัฐวิสาหกิจไทย(Last update 9/20/2023)
165
125
อ.ส.พ.ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การดำเนินงานคุณภาพชีวิตผู้พิการ(Last update 9/18/2023)
152
126
ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา 2 มหาวิทยาลัยจากสาธารณรัฐอินเดีย(Last update 9/18/2023)
165
127
อ.ส.พ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ไปสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน(Last update 9/17/2023)
194
128
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับมอบนโยบายจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(Last update 9/15/2023)
167
129
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ คว้ารางวัลยอดเยี่ยม Thailand Tourism Gold Award สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ เป็นครั้งที่ 2(Last update 9/14/2023)
183
130
คณะผู้บริหาร อ.ส.พ. ให้สัมภาษณ์ประกอบการพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Awards) ประจำปี 2566(Last update 9/12/2023)
189
131
นักวิชาการ อ.ส.พ. ร่วมบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและสนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรโครงการ อพ.สธ. จังหวัดพังงา(Last update 9/11/2023)
198
132
อ.ส.พ. จัดการอบรมอนุกรมวิธานพืชเบื้องต้น(Last update 9/11/2023)
191
133
ผอ.อ.ส.พ.ร่วมต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทส. (Last update 9/8/2023)
183
134
ประชุมคณะทำงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการความรู้ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 4/2566(Last update 9/6/2023)
201
135
ผอ.อ.ส.พ. ร่วมพิธีอำลาตำแหน่ง รมว.ทส.(Last update 9/5/2023)
172
136
ผอ.อ.ส.พ. ร่วมแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2566 ทส.(Last update 9/4/2023)
167
137
ร่วมประชุมคณะทำงานวิชาการเพื่อพัฒนาแนวทางการประยุกต์ใช้มาตรการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental and Social Safeguard) ครั้งที่ 1/2566(Last update 8/31/2023)
189
138
ผอ.อ.ส.พ. เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ (Last update 8/30/2023)
177
139
สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (Last update 8/30/2023)
175
140
ผอ.อ.ส.พ. ร่วมพิธี ฮ้องขวัญ พลายศักดิ์สุรินทร์ ตามความเชื่อล้านนา(Last update 8/29/2023)
179
141
ผอ.อ.ส.พ.บรรยายในงานวิชาการ กระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2566(Last update 8/26/2023)
184
142
ทส. ผนึกกำลัง 3 รัฐวิสาหกิจ (อ.ส.พ. , อ.อ.ป. , อสส.) ลงนาม MOU ส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้แคมเปญ “บัตรเดียว ... เที่ยวทุกที่” (Last update 8/25/2023)
191
143
นักอนุกรมวิธานพืช อ.ส.พ. นำเสนอผลงานในเวทีระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์(Last update 8/25/2023)
186
144
ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินหน่วยงานต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยฯ(Last update 8/24/2023)
164
145
การประชุมคณะทำงานด้านการบริหารธรรมาภิบาล องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 5/2566 (Last update 8/23/2023)
175
146
ต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย(Last update 8/23/2023)
175
147
อ.ส.พ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การทบทวนสมรรถนะหลัก และสมรรถนะผู้บริหาร”(Last update 8/22/2023)
172
148
พิธีปิดโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1(Last update 8/22/2023)
166
149
นักวิชาการพฤกษศาสตร์ อ.ส.พ. นำเสนอผลงานในเวทีระดับนานาชาติ ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน(Last update 8/20/2023)
167
150
เปิดโครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (Last update 8/19/2023)
164
151
ผอ.อ.ส.พ. ร่วมประชุม กอช. เตรียมยกระดับการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน เพื่อลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย(Last update 8/17/2023)
178
152
ผอ.อ.ส.พ. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2566(Last update 8/17/2023)
157
153
อ.ส.พ.มอบทุนการศึกษา แก่บุตร บุคลากร อ.ส.พ. ประจำปี 2566 (Last update 8/15/2023)
231
154
“Mother’s month” สิงหาพาแม่เที่ยว(Last update 8/13/2023)
169
155
อ.ส.พ. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2566(Last update 8/13/2023)
178
156
อ.ส.พ. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566(Last update 8/13/2023)
172
157
ทรงพระเจริญ(Last update 8/12/2023)
188
158
อ.ส.พ.จัดฝึกอบรม “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566”(Last update 8/12/2023)
156
159
NBT North บันทึกเทปพิเศษที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์(Last update 8/11/2023)
148
160
วิทยาลัยการปกครอง ศึกษาดูงานการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช อ.ส.พ.(Last update 8/10/2023)
161
161
อ.ส.พ. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหา และกิจกรรมปลูกต้นมะลิ ในกระถางรักษ์โลก(Last update 8/9/2023)
156
162
ผอ.อ.ส.พ.ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ของ ปกท.ทส.(Last update 8/9/2023)
145
163
อ.ส.พ. แถลงข่าวเชิญชวนพาแม่เที่ยวตลอดเดือนสิงหาคมนี้(Last update 8/8/2023)
154
164
อ.ส.พ. จัดการอบรมพนักงานใหม่ ประจำปี 2566(Last update 8/8/2023)
159
165
อ.ส.พ.จัดกิจกรรม KM Online แบ่งปันประสบการณ์ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ จากการเข้าร่วมประชุม อบรมสัมมนาร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ(Last update 8/5/2023)
154
166
ประชุมผู้บริหาร อ.ส.พ. ประจำเดือนสิงหาคม 2566(Last update 8/4/2023)
159
167
คณะผู้บริหาร อ.ส.พ.ให้การต้อนรับ Xishuangbanna Tropical Botanical Botanic Garden เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์(Last update 7/30/2023)
165
168
🌷👩🏻‍❤️‍👩🏻 “Mother’s month” สิงหาพาแม่เที่ยว(Last update 7/29/2023)
196
169
ทรงพระเจริญ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (Last update 7/28/2023)
192
170
ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 8/2566 (Last update 7/27/2023)
200
171
อ.ส.พ. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (Last update 7/27/2023)
187
172
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ถวายพระพรชัยมงคล ร.10 เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา(Last update 7/26/2023)
176
173
ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 6/2566(Last update 7/26/2023)
203
174
อ.ส.พ. อสส. อ.อ.ป. ร่วมประชุมสรุปการจัดงานแถลงข่าว ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว(MOU) "บัตรเดียวเที่ยวทุกที่"(Last update 7/23/2023)
167
175
คณะทำงานโครงการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดอบรมให้ความรู้ทางพฤกษศาสตร์แก่นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร(Last update 7/23/2023)
195
176
ร่วมประชุม หารือการเตรียมความพร้อมการออกร้านกาชาด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)(Last update 7/21/2023)
173
177
ประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย ครั้งที่ 5/2566(Last update 7/21/2023)
183
178
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 5/2566(Last update 7/21/2023)
164
179
อ.ส.พ. บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง(Last update 7/20/2023)
173
180
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สรส.อ.ส.พ.) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565(Last update 7/20/2023)
177
181
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการตัวอย่างพรรณไม้สำหรับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน(Last update 7/18/2023)
193
182
การประชุมคณะทำงานด้านการบริหารธรรมาภิบาล องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 4/2566 (Last update 7/18/2023)
185
183
“เที่ยวไม่ซ้ำทาง” เข้าถ่ายทำรายการในสวนพฤกษศาสตร์ฯ(Last update 7/18/2023)
168
184
ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เข้าทัศนศึกษาสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่(Last update 7/15/2023)
194
185
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ร่วมกับ สวนพฤกษศาสตร์แม่เหียะ จัดกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูกล้วยไม้เสี่ยงสูญพันธุ์(Last update 7/15/2023)
165
186
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและกำกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 7/2566(Last update 7/14/2023)
171
187
ประชุมเตรียมความพร้อมค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร(Last update 7/13/2023)
159
188
ทรงพระเจริญ ๑๓ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุนธนารีนาถ(Last update 7/13/2023)
176
189
อ.ส.พ. ประชุมเร่งรัดการขอใช้พื้นที่ พร้อมหารือแนวทางการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ และการใช้พื้นที่สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าฯ (Last update 7/11/2023)
173
190
ผอ.อ.ส.พ.ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย(Last update 7/11/2023)
160
191
ต้อนรับคณะทหารไทยและทหารอินโดนีเซีย(Last update 7/11/2023)
164
192
อ.ส.พ. มอบกล้วยไม้สนับสนุนกิจกรรม ออป.(Last update 7/8/2023)
157
193
การประชุมคณะทำงานด้านการบริหารธรรมาภิบาล องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 4/2566 (Last update 7/8/2023)
144
194
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการตัวอย่างพรรณไม้สำหรับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน(Last update 7/7/2023)
167
195
ผอ.สนพ. ให้สัมภาษณ์ อินฟลูเอนเซอร์ด้านพืชชื่อดังชาวสิงคโปร์-อินโดนีเซีย (Last update 7/4/2023)
171
196
ผอ.อ.ส.พ.ประชุมผู้บริหาร และพนักงาน อ.ส.พ. ประจำเดือนกรกฎาคม 2566(Last update 7/4/2023)
161
197
ทรงพระเจริญ 4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี(Last update 7/4/2023)
161
198
ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้า อ.ส.พ.ในงาน Lanna expo 2023(Last update 7/4/2023)
158
199
ขอแจ้งการปิดปรับปรุง อาคารหอพรรณไม้ Herbarium (Last update 7/3/2023)
149
200
อ.ส.พ.ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก สกสว. และสำนักงบประมาณ ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน(Last update 7/3/2023)
182
201
อ.ส.พ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำการทบทวนแผนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Last update 7/1/2023)
172
202
จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการ ผู้ว่าฯ พบประชาชน 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (Last update 6/28/2023)
186
203
ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5/2566(Last update 6/26/2023)
185
204
อ.ส.พ. นำเสนอผลงาน รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 ประเภทแหล่งท่องเที่ยว สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ (Learning & Doing) รอบตัดสิน(Last update 6/24/2023)
198
205
อ.ส.พ. จัดอบรม คาร์บอนเครดิตและการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์(Last update 6/24/2023)
187
206
อ.ส.พ. ให้การต้อนรับคณะจาก Louisiana State University(Last update 6/22/2023)
169
207
อ.ส.พ. จัดทบทวนแผนการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และการจัดการพันธุ์ไม้มีชีวิต (Last update 6/22/2023)
173
208
(Last update 6/22/2023)
155
209
ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 7/2566 (Last update 6/20/2023)
156
210
ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566(Last update 6/15/2023)
183
211
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 4/2566(Last update 6/15/2023)
161
212
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และกำกับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 6/2566(Last update 6/15/2023)
158
213
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและกำกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 6/2566(Last update 6/14/2023)
147
214
ประชุมคณะกรรมการกำหนดทิศทางการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2566(Last update 6/13/2023)
162
215
ประชุมคณะทำงานด้านการบริหารธรรมาภิบาล องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566(Last update 6/12/2023)
158
216
ร่วมเสวนา การประชุมวิชาการ "พฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย" ครั้งที่ 15 พฤกษศาสตร์สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : ความร่วมมือระดับท้องถิ่น สู่ระดับสากล(Last update 6/12/2023)
168
217
คณะนักวิจัยในโครงการการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนและการเพิ่มมูลค่าให้แก่ดอกไม้บริโภคพื้นถิ่น ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงเข้าศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์(Last update 6/10/2023)
170
218
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอีก 6 สถาบันวิจัยใน 4 ประเทศของกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนเปิดตัวโครงการ “Sustainable consenvation and value adding locally edible floral species in the Mekong regions”(Last update 6/9/2023)
171
219
ผอ.อ.ส.พ.ร่วมงานวันทะเลโลก ประจำปี 2566 (Last update 6/8/2023)
171
220
อ.ส.พ. จัดสัมมนาวิชาการ "การพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและอีโคสคูล (Eco-School)"(Last update 6/8/2023)
154
221
อ.ส.พ. จัดอบรมให้ความรู้ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร “ภายใต้ Model BGO”(Last update 6/7/2023)
170
222
ผอ.อ.ส.พ. ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ลดโลกร้อน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2566(Last update 6/5/2023)
169
223
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการตัวอย่างพรรณไม้สำหรับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน(Last update 6/4/2023)
178
224
ผอ.อ.ส.พ. ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566(Last update 6/3/2023)
156
225
ทรงพระเจริญ 3 มิถุนายน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี(Last update 6/3/2023)
540
226
ทส.น้อมใจถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566(Last update 6/2/2023)
132
227
ทส.น้อมใจจัดถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566(Last update 6/2/2023)
142
228
อ.ส.พ.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผลักดันการบริหารจัดการ Core Business Enablers หัวข้อ ประเมินความเสี่ยงและการทบทวนแผนวิสาหกิจ อ.ส.พ. ประจำปี 2566(Last update 6/2/2023)
145
229
เปิดงาน เที่ยวชมสวน สักการะองค์พระแม่ย่า(Last update 5/31/2023)
170
230
สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย จัดพิธีบวงสรวงพระแม่ย่า (องค์จำลอง) ประจำปี 2566 (Last update 5/31/2023)
167
231
อบรมความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม(Last update 5/26/2023)
202
232
ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 4/2566(Last update 5/26/2023)
157
233
ผู้ตรวจราชการ ทส. เข้าตรวจราชการ อ.ส.พ. ประจำปีงบประมาณ 2566(Last update 5/26/2023)
244
234
ประชุมคณะทำงานด้านการบริหารธรรมาภิบาล องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566(Last update 5/25/2023)
170
235
ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 6/2566 (Last update 5/23/2023)
156
236
นักวิชาการ อ.ส.พ. ให้ความรู้“ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และการระบุชนิดพรรณไม้เบื้องต้น”(Last update 5/22/2023)
173
237
22 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น “วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (International Day for Biological Diversity)” (Last update 5/22/2023)
212
238
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนธุรกิจจัดหารายได้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 5/19/2023)
150
239
การประชุมเปิดตรวจสอบงบการเงิน ประจำไตรมาส 1 และ 2 ระหว่าง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กับ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ (Last update 5/19/2023)
175
240
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนวิสาหกิจและแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2(Last update 5/18/2023)
152
241
ประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย ครั้งที่ 4/2566(Last update 5/18/2023)
154
242
🌸พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ แจ้งปิดปรับปรุงภายในอาคาร ระหว่างวันที่ 18 - 21 พฤษภาคม 2566 (Last update 5/17/2023)
206
243
ผอ.อ.ส.พ.มอบประกาศนียบัตร หลักสูตร "การวิเคราะห์สารพฤกษเคมีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ"ให้แก่เจ้าหน้าที่ National Biodiversity Centre, Ministry of Agriculture and Livestock จาก ราชอาณาจักรภูฏาน(Last update 5/17/2023)
182
244
ประชุมอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และกำกับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 5/2566(Last update 5/16/2023)
187
245
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566(Last update 5/16/2023)
160
246
ประชุมผู้บริหาร อ.ส.พ. ประจำเดือนพฤษภาคม 2566(Last update 5/12/2023)
176
247
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียน จากการทดลองหลักสูตรและกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ Eco-school องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (After Action Review: AAR)(Last update 5/12/2023)
192
248
อ.ส.พ. หารือแนวทางและรูปแบบการจัดกิจกรรมไดโนเสาร์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ประจำปี 2566(Last update 5/10/2023)
173
249
ประชุมคณะทำงานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ครั้งที่ 1/2566(Last update 5/10/2023)
182
250
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและกำกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 5/2566(Last update 5/9/2023)
167
251
ต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก National Biodiversity Centre, Ministry of Agriculture and Livestock จาก ราชอาณาจักรภูฏาน (Last update 5/7/2023)
164
252
ผอ.อ.ส.พ.ร่วมพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล (Last update 5/7/2023)
154
253
หารือโครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์พงไพร (Last update 5/7/2023)
162
254
ผอ.อ.ส.พ. ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายป่าไม้แห่งชาติและแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติให้เกิดผลสัมฤทธิ์(Last update 5/7/2023)
151
255
๕ พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ(Last update 5/5/2023)
220
256
๔ พฤษภาคม "วันฉัตรมงคล”(Last update 5/4/2023)
207
257
ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ครั้งที่ 2/2566(Last update 5/3/2023)
171
258
ผอ.อ.ส.พ. ร่วมประชุมผู้บริหาร ทส. ครั้งที่ 1/2566(Last update 5/2/2023)
160
259
อ.ส.พ. ร่วมบุญ ร่วมใจ เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566(Last update 5/2/2023)
151
260
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว ผู้อำนวยการ ผู้บริหารและผู้อาวุโส(Last update 4/29/2023)
178
261
☀️ทรงพระเจริญ☀️(Last update 4/29/2023)
210
262
ผอ.อ.ส.พ. บรรยายคุณธรรมจริยธรรม แก่พนักงานและลูกจ้างองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 4/28/2023)
187
263
ประชุม ITA ครั้งที่ 1/2566(Last update 4/28/2023)
176
264
ประชุมคณะทำงานด้านการบริหารธรรมาภิบาล อ.ส.พ. ครั้งที่ 1/2566(Last update 4/27/2023)
174
265
ประชุมอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และกำกับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 4/2566(Last update 4/27/2023)
150
266
อ.ส.พ.จัดทบทวนแผนวิสาหกิจและแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1(Last update 4/27/2023)
176
267
ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 5/2566(Last update 4/27/2023)
171
268
เชิญรับชม BGO 360ํ | VIRTUAL WALKTHROUGH |(Last update 4/27/2023)
219
269
ผอ.อ.ส.พ.ประชุมผู้บริหาร อ.ส.พ.ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการด้านประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)(Last update 4/26/2023)
181
270
อ.ส.พ. ลงนาม MOU ร่วมผนึกกำลังขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาลหวังลดการร้องเรียนทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ(Last update 4/25/2023)
215
271
25 เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(Last update 4/25/2023)
200
272
เล่นน้ำตกคลายร้อน พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษ 2 ต่อ ที่สวนพฤกษศาสตร์ฯ(Last update 4/25/2023)
185
273
สวนพฤกษศาสตร์ฯร่วมกับชุมชนและเครือข่าย ดับไฟป่า (Last update 4/13/2023)
220
274
ซัมเมอร์นี้หลบร้อน เที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ รับส่วนลด 2 ต่อกันไปเลย(Last update 4/12/2023)
230
275
ผอ.อ.ส.พ. ร่วมพิธีสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2566(Last update 4/12/2023)
209
276
ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ หยุดฝุ่นละออง PM 2.5(Last update 4/12/2023)
233
277
31 ปีแห่งการสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 4/11/2023)
217
278
อ.ส.พ. ร่วมทำประชาพิจารณ์ รับฟังความเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน กรณี การเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย บางส่วน บริเวณสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์(Last update 4/10/2023)
396
279
ร่วมประชุมประชาคม ขอใช้ประโยชน์และการขอถอนสภาพที่ดิน เพื่อจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น(Last update 4/10/2023)
195
280
ร่วมงานการแสดงผลงานการออกแบบบริการตั้งต้นด้วยกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปวิทยาการอาหารเชิงมหรสพ(Last update 4/10/2023)
207
281
ให้การต้อนรับ Mr. Thomas Moos หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์แฟรงค์เฟิร์ต และหารือแนวทางความร่วมมือการดำเนินงานร่วมกัน(Last update 4/10/2023)
195
282
มอบรางวัลการ ประกวด “BGO TikTok Challenge” ภายใต้หัวข้อ “ มหัศจรรย์พรรณไม้ เที่ยวสบายๆ กับสวนพฤกษศาสตร์”(Last update 4/10/2023)
227
283
ศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี ผู้มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 4/7/2023)
213
284
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี เพื่อการวิจัย(Last update 4/7/2023)
208
285
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดงานครบรอบ 31 ปี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 8 เมษายน(Last update 4/6/2023)
193
286
ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล(Last update 4/3/2023)
212
287
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่ "กรมสมเด็จพระเทพฯ" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566 (Last update 3/31/2023)
198
288
อ.ส.พ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทดลองหลักสูตรและกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ หลักสูตร คาร์บอนเครดิต สำหรับผู้บริหารองค์การฯ(Last update 3/31/2023)
186
289
อ.ส.พ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทดลองหลักสูตรและกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ หลักสูตร คาร์บอนเครดิต(Last update 3/29/2023)
173
290
จัดอบรม หลักสูตร เยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม(Last update 3/27/2023)
166
291
จับมือ 3 รัฐวิสาหกิจ ทส. ร่วมหารือส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด "บัตรเดียวเที่ยวทุกที่"(Last update 3/25/2023)
231
292
จัดอบรม หลักสูตร ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม(Last update 3/22/2023)
199
293
ผอ.อ.ส.พ. มอบประกาศนียบัตร ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาจากสาธารณรัฐอินเดีย(Last update 3/22/2023)
212
294
กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ เชิญร่วมรับประทานอาหารค่ำ และ ผอ.อ.ส.พ.เข้าร่วมเทศกาล Holi(Last update 3/22/2023)
207
295
จัดอบรม หลักสูตร การจัดการตัวอย่างพรรณไม้สำหรับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน(Last update 3/20/2023)
157
296
จัดอบรม หลักสูตร ดัชนีสายน้ำ(Last update 3/19/2023)
160
297
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและต่อต้านการทุจริต(Last update 3/17/2023)
225
298
จัดอบรม หลักสูตรการดำรงชีวิตของพืชและสิ่งแวดล้อม(Last update 3/16/2023)
174
299
ประชุมคณะทำงานยกระดับการดำเนินงานด้านบริหารจัดการ (Core Business Enablers) ครั้งที่ 2/2566(Last update 3/15/2023)
185
300
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ อาณาจักรพืชและความหลากหลายของระบบนิเวศ(Last update 3/14/2023)
197
301
อ.ส.พ. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผลักดันการบริหารจัดการ Core Business Enablers “การจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลระดับสำนัก”(Last update 3/13/2023)
208
302
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มอบประกาศนียบัตรแก่ คณบดี จาก College of Community Science, Central Agriculture University, Tura, Meghalaya สาธารณรัฐอินเดีย(Last update 3/12/2023)
222
303
ร่วมหารือแลกเปลี่ยนการจัดทำ skills matrix ร่วมกับการประปานครหลวง(Last update 3/10/2023)
221
304
ต้อนรับมหาวิทยาลัยฮ่องกง เข้าศึกษาดูงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 3/10/2023)
181
305
ผอ.อ.ส.พ.ร่วมประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 1/2566(Last update 3/9/2023)
172
306
ร่วมประชุม International Seminar on Gingers ณ สาธารณรัฐอินเดีย(Last update 3/8/2023)
212
307
ร่วมส่งเสริมการ เรียนรู้ด้านพืชในงาน Rimtai Festival เปิดบ้านวิชาการประจำปีการศึกษา 2565(Last update 3/2/2023)
197
308
ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับคณบดีและนักศึกษาจาก Central Agricultural University สาธารณรัฐอินเดีย (Last update 3/2/2023)
227
309
รักษาการหัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง(Last update 3/2/2023)
198
310
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และกำกับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 2/2566(Last update 3/2/2023)
229
311
อ.ส.พ. ได้รับเกียรติบัตรองค์กรระดับคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Last update 3/1/2023)
192
312
อ.ส.พ. ร่วมงาน Amazing Thailand : Meet the Infulencers 2023(Last update 2/27/2023)
193
313
อ.ส.พ. จัดอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำตัวชี้วัดระดับองค์กร และการกระจายตัวชี้วัดลงสู่การปฏิบัติ”(Last update 2/25/2023)
180
314
“บ๊อก Vlog x Dog Show” เข้าถ่ายทำรายการในสวนฯ(Last update 2/25/2023)
184
315
ผอ.อ.ส.พ. เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้”(Last update 2/25/2023)
156
316
ประชุมคณะทำงานผลักดันการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2566(Last update 2/23/2023)
162
317
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ หนึ่งเดียวในทวีปเอเชียที่ได้การรับรองมาตรฐาน BGCI ระดับที่ 2 BGCI Conservation Practitioner Accreditation (CPA) จาก Botanic Gardens Conservation International (BGCI)(Last update 2/22/2023)
305
318
คณะทำงานโครงการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม อ.สพ. จัดอบรมให้ความรู้ทางพฤกษศาสตร์แก่นักเรียนใน อ.แม่แจ่ม(Last update 2/22/2023)
169
319
ผอ.อ.ส.พ. ประชุมติดตามความก้าวหน้า สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้(Last update 2/21/2023)
156
320
สวนพฤกษศาสตร์พังงา ร่วมออกบูธจัดแสดงนิทรรศการ “รองเท้านารีขาวพังงา” ในงานกาชาด จังหวัดพังงา ประจำปี 2566(Last update 2/21/2023)
162
321
อ.ส.พ. ได้รับการยกระดับจาก สส. ให้ Botanigar Cafe' เป็นร้านกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Coffee Shop)(Last update 2/19/2023)
261
322
ผอ.อ.สพ.ตรวจเยี่ยมพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานแก่บุคลากร(Last update 2/16/2023)
195
323
ททท.สำนักงานมอสโค ประเทศรัสเซีย นำ Blogger จากประเทศรัสเซีย เข้าถ่ายทำในสวนพฤกษศาสตร์ฯ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย(Last update 2/15/2023)
179
324
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้การรับรองมาตรฐาน BGCI ระดับที่ 2 BGCI Conservation Practitioner Accreditation (CPA) จาก Botanic Gardens Conservation International (BGCI)(Last update 2/15/2023)
188
325
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับเลขาธิการรัฐสภาฮังการีและคณะ(Last update 2/13/2023)
223
326
ทส.น้อมใจภักดิ์ ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (Last update 2/9/2023)
168
327
ต้อนรับคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลอุทธรณ์ภาค 6 จังหวัดนครสวรรค์(Last update 2/7/2023)
216
328
ผอ.อ.ส.พ. ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองของหน่วยงานในสังกัด ทส. ประจำปี 2566(Last update 2/7/2023)
220
329
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ร่วมกับอำเภอแม่ริม ขอเชิญคู่รักจดทะเบียนสมรส บันทึกรัก ภายในสวนสวย “พฤกษา วิวาห์รัก@แม่ริม” ในวัน "วาเลนไทน์" นี้(Last update 2/3/2023)
283
330
เปิดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก จังหวัดระยอง ประจำปี 2566 (The World Wetlands Day 2023)(Last update 2/3/2023)
204
331
ผอ.อ.ส.พ. ตรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก สวนพฤกษศาสตร์ระยอง(Last update 2/2/2023)
261
332
คณะทำงานโครงการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด สนับสนุนสร้างองค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์โรงเรียน(Last update 1/31/2023)
234
333
ผอ.อ.ส.พ. สำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์แม่ฮ่องสอน (ศูนย์กล้วยไม้แห่งชาติ)(Last update 1/30/2023)
282
334
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ร่วมกับอำเภอแม่ริม ขอเชิญชวนคู่รัก ทุกวัยมาร่วมบันทึกรักและความทรงจำที่แสนหวาน ในวัน "วาเลนไทน์" นี้(Last update 1/30/2023)
209
335
บัณฑิตใหม่ เข้าชมสวนฯ ฟรี (Last update 1/27/2023)
206
336
ผอ.อ.ส.พ. เปิดโครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ระหว่าง อ.ส.พ. และ สอวช. (Last update 1/26/2023)
203
337
นักอนุกรมวิธานพืช อ.ส.พ. บรรยายพิเศษ “การสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลพืชในท้องถิ่นของชนเผ่ากะเหรี่ยง” (Last update 1/24/2023)
175
338
ขอเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกาลตรุษจีน และร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ (Last update 1/23/2023)
182
339
ผอ.อ.ส.พ. เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทส. (Last update 1/20/2023)
171
340
ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566(Last update 1/17/2023)
177
341
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ร่วมสร้างสีสันในงานส่งเสริมการศึกษาของท้องถิ่นตำบลโป่งแยง(Last update 1/16/2023)
186
342
ผอ.อ.ส.พ.ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับสูง (HLC) ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 37(Last update 1/13/2023)
259
343
ผอ.อ.ส.พ. มอบประกาศนียบัตร ให้แก่นักศึกษาจากประเทศอินเดีย ในโอกาสจบการฝึกงานด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชหอม (Last update 1/13/2023)
217
344
ทรงพระเจริญ 8 มกราคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา(Last update 1/8/2023)
178
345
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ แจกกล้วยไม้เป็นของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566(Last update 1/3/2023)
209
346
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเยี่ยมชมบูธ อ.ส.พ.(Last update 12/31/2022)
173
347
เชิญพักผ่อนสบายๆ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่(Last update 12/30/2022)
198
348
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 7/2565(Last update 12/28/2022)
184
349
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมงาน “มหกรรม ทส.พบประชาชน” ครั้งที่ 4 จังหวัดเพชรบุรี(Last update 12/26/2022)
209
350
ผอ.อ.ส.พ.ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 11/2565(Last update 12/24/2022)
192
351
เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกับงาน Botanic Festival 2023 : Go to Green! Back to the Nature(Last update 12/23/2022)
204
352
อ.ส.พ. ร่วมต้อนรับ องคมนตรี พร้อมมอบป้ายสำหรับสวนพฤกษศาสตร์แบบถาวรให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31(Last update 12/23/2022)
201
353
องคมนตรีตรวจเยี่ยมบูธ ทส. ในงานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม(Last update 12/21/2022)
181
354
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมงานกาชาดประจำปี 2565(Last update 12/20/2022)
171
355
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมงาน “มหกรรม ทส.พบประชาชน” ครั้งที่ 3 จังหวัดนครปฐม(Last update 12/17/2022)
214
356
อ.ส.พ. ร่วมพิธีเปิดงานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม ประจำปี 2566 CHARMING Chiang Mai Flower Festival 2023(Last update 12/16/2022)
196
357
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและกำกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 12/2565(Last update 12/16/2022)
171
358
อ.ส.พ. จัดการอบรม Core Business Enablers “ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม”(Last update 12/14/2022)
229
359
อ.ส.พ.จัดอบรมหลักสูตร การดำรงชีวิตของพืชและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน(Last update 12/8/2022)
193
360
ทรงพระเจริญ 7 ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา(Last update 12/7/2022)
205
361
5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ(Last update 12/5/2022)
191
362
ผอ.อ.ส.พ. ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรม ทส.พบประชาชนครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงราย(Last update 12/5/2022)
211
363
อ.ส.พ. น้อมรำลึกวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(Last update 12/3/2022)
178
364
ผอ อ.ส.พ. ให้การต้อนรับนักศึกษาฝึกงานจากประเทศอินเดีย(Last update 12/2/2022)
196
365
นักวิชาการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ บรรยายให้ความรู้เรื่อง “การประยุกต์ใช้ฐานทุนทางธรรมชาติกับการสร้างคุณค่า เพิ่มมูลค่าอย่างสร้างสรรค์”(Last update 12/1/2022)
247