ลำดับที่
หัวข้อข่าว
จำนวนผู้เข้าชม
1
ตู้ปันสุข ปันรัก ปันน้ำใจ ต้านภัย Covid-19 (Last update 5/22/2020)
7
2
ประกาศ อ.ส.พ. เรื่อง การเปิดให้บริการเข้าเยี่ยมชมองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 5/19/2020)
19
3
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดให้เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ในสังกัด ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563(Last update 5/18/2020)
32
4
ผอ.อ.ส.พ. ลงพื้นที่ร่วมกับบุคลากร เพื่อวางแนวทางในการเปิดสวนพฤกษศาสตร์ฯ(Last update 5/14/2020)
24
5
ขอรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี ผู้ก่อตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 4/7/2020)
85
6
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปิดแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ ในช่วงการระบาด COVID-19(Last update 4/3/2020)
83
7
ประกาศ ขยายเวลาการปิดให้บริการเข้าเยี่ยมองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 4/1/2020)
80
8
BGO are temporarily closed until futher notice(Last update 3/31/2020)
54
9
แจ้งปิดสวนพฤกษศาสตร์เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย(Last update 3/31/2020)
34
10
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ขอส่งกำลังใจให้ชาวไทยทุกคนผ่านพ้นวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน(Last update 3/24/2020)
51
11
Queen Sirikit Botanic Garden and satellite gardens are temporarily closed for 14 days(Last update 3/20/2020)
51
12
ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง การปิดให้บริการเข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ (Last update 3/19/2020)
70
13
ประกาศ อ.ส.พ. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(Last update 3/13/2020)
57
14
PM 2.5 ภัยร้ายใกล้ตัวเรา ควบคุมได้ด้วยตัวเราเอง (Last update 2/5/2020)
148
15
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มช. จัดเสวนา PM2.5 ภัยร้ายใกล้ตัวควบคุมได้ด้วยตัวเรา (Last update 1/24/2020)
171
16
อ.ส.พ. เปิดรับสมัครการอบรม นักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 25 (Last update 1/22/2020)
175
17
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เชิญเที่ยวงาน Botanic Festival 2020(Last update 12/27/2019)
248
18
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ขอแนะนำไอศกรีมเพื่อสุขภาพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นรสชาติใหม่ ที่ไม่ซ้ำใคร(Last update 12/27/2019)
157
19
วันที่ 1 มกราคม 2563 สวนพฤกษศาสตร์ฯ เปิดให้เข้าชมฟรี(Last update 12/25/2019)
148
20
ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี 2563 โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม“Green Digital Library Application” (Last update 12/25/2019)
134
21
อ.ส.พ. แจ้งปิดชั่วคราว Canopy Walks ช่วงฤดูฝน(Last update 5/11/2017)
114
22
ประมวลภาพงานครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 4/10/2017)
232
23
8 เมษายน 2560 วันแห่งความยินดี ครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 4/7/2017)
232
24
อ.ส.พ. เปิดรับสมัครการอบรม อนุกรมวิธานพืชขั้นสูง (การระบุชนิดพืช) รุ่นที่ 6 (Last update 4/3/2017)
185
25
อ.ส.พ. เปิดรับสมัครการอบรม อนุกรมวิธานพืชเบื้องต้น รุ่นที่ 10 (Last update 4/3/2017)
237