ขั้นตอนการทำรูปโพสลงกระดานกระทู้องค์การสวนพฤกษศษาสตร์
 
         
 
1. เปิดภาพที่ต้องการนำมาโพสลงเว็บ ในที่นี้ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ครับ (รุ่นไหนก็ได้ครับ)
 
 
 
     
 
2. ทำการย่อรูปให้ได้ขนาดที่ต้องการครับ ในที่นี้ใช้ด้านยาว ขนาด 800 pixel
โดยการเข้าไปที่เมนู Image --> Image Size
 
 
 
 
 
     
 
3.เมื่อได้ขนาดรูปที่ต้องการแล้วก็ทำให้รูปชัดขึ้นเล็กน้อยด้วยคำสั่งในเมนู Filter --> Sharpen --> Sharpen
 
 
 
     
 
4. เ้ข้าไปที่เมนู File --> SaveForWeb ครับ เพี่อทำการ save รูปโดยที่เราจะสามารถกำหนดขนาดรูปได้ด้วย
 
 
 
 
 
 
5. เข้าไปกำหนด Quality ของรูปครับโดยการเลื่อน Slide barในหมายเลข 1(วงสีแดง)แล้วดูขนาดไฟล์ใน หมายเลข 2(วงสีแดง) ว่ามีขนาดเกิน 150 k หรือไม่ ถ้าเกินก็ให้ลด Quality ลงครับ เราก็จะได้ขนาดไฟล์ที่ต้องการ หลังจากนั้นกด save ก็เสร็จแล้วครับ หลังจากนั้นก็เอารูปมาโพสที่เว็บบอร์ดได้เลยครับ