ไทย / ENGLISH
     

ติดต่อสวน (Contact Information)

ช่องทางในการติดต่อ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ
ต.ปอภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170

ดูแผนที่จาก google

Our Location

Map

Our Address

สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ

ต.ปอภาค อ.ชาติตระการ
จ.พิษณุโลก 65170

Tel: 0-553-16715, 08-1024-3641
Fax: 0-5531-6713-5

Thailand Web Stat
Last Update: 16/03/2015
:: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand ::