หัวข้อข่าว
        เจ้าเมืองบ่อแตน แขวงไชยบุรี สปป.ลาว เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าฯ
รายละเอียด
       
วันที่ 7 มีนาคม 2563 นายจรัญ มากน้อย หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าฯ ให้การต้อนรับนายสุทัศน์ วงษ์ทับทิม นายอำเภอชาติตระการ และนายวันดาว แววถนัดศรี เจ้าเมืองบ่อแตน แขวงไชยบุรี สปป.ลาว ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพื้นที่จัดแสดงภายในสวนฯ อาทิ โรงเรือนจัดแสดงกล้วยไม้ สวนกุหลาบ จุดชมวิวค้อเดียวดาย พร้อมทั้งได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก
 
 
 
: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved