เผยแพร่เมื่อ/created date: -

หญ้านมหนอน

Paspalum vaginatum Sw.
หญ้าเห็บ
POACEAE (GRAMINEAE)
หญ้าอายุหลายฤดู ลำต้นทอดยาว ปลายตั้งขึ้น สูง 10 – 50 ซม. กาบใบแบนทางด้านข้าง เป็นสัน ยาว 2 – 3 ซม. ลิ้นใบเป็นเยื่อบางโปร่งแสง สูง 0.5 – 1.5 มม. ใบ รูปขอบขนานแคบ กว้าง 1.5 – 3 มม. ยาว 5 – 20 ซม. ท้องใบสีเขียวเข้ม หลังใบสีเขียวอ่อน ช่อดอก มีช่อย่อย 2 ช่อ ออกตรงข้ามที่ปลายช่อดอกย่อยรูปรี ทางด้านบนจัดเรียงเป็น 2 แถว กาบช่อย่อยล่างเนื้อหยาบคล้ายหนัง เส้นภายใน 5 เส้น เนื้อแข็ง ผิวเกลี้ยง นูนคล้ายเลนส์ กาบบนเนื้อแข็ง รูปไข่ เกสรเพศผู้ 3 อัน รับไข่รูปรี ปลายเกสรแยกออกเป็น 2 พู สีม่วง เมล็ดรูปหอก ปลายแหลม
พบในเขตร้อนทั่วโลก กระจายอยู่ตามชายฝั่ง บริเวณทุ่งนาและที่เปิดในบริเวณชุ่มชื้น
-

พรรณไม้น้ำบึงบอระเพ็ด

-

2173 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: