เผยแพร่เมื่อ/created date: 27 May 2013

หญ้าหนวดฤาษี

Heteropogon contortus (L.) P.Beauv. ex Roem. et Schalt.
หญ้าพุ่งชู้ หญ้าลูกหนอง หญ้ารังตั๊กแตน หญ้าเหล็ม หญ้าแหล็ม
POACEAE (GRAMINEAE)
หญ้าหลายปี เป็นกอ สูง 25-100 เซนติเมตร กาบใบ ยาว 5-7 เซนติเมตร แผ่นใบ ขอบใบขนานยาว 10-25 เซนติเมตร กว้าง 0.4-0.8 มิลลิเมตร ลิ้นใบ ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร เนื้อบางคล้ายเยื่อ ปลายมีขน ช่อดอก แบบช่อกระจะคล้ายช่อเชิงลด ยาว 4-6 เซนติเมตร กว้างประมาณ 4 มิลลิเมตร มีขนกระจาย ก้านช่อดอก สากมือ ช่อดอกย่อยคู่เหมือน ประกอบด้วย ช่อดอกย่อยไร้ก้าน เพศผู้ รูปหอก ยาว 7.2-7.5 มิลลิเมตร กว้าง 1.2-1.3 มิลลิเมตร แบนทางด้านบน-ล่าง ด้านหลังมีขนฐานกลมกระจาย กาบช่อย่อยล่าง รูปหอกหรือรูปเรือ ยาว 7.1-7.2 มิลลิเมตร กว้างประมาณ 1 มิลลิเมตร เนื้อหยาบแข็ง ขอบพับ เส้นภายใน 15 เส้น ปลายเฉียง ขอบส่วนปลายแผ่ออกเป็นสีชมพู กาบช่อย่อยบน รูปเรือหรือรูปหอก ยาว 6.8-7 มิลลิเมตร เนื้อโปร่งบางคล้ายเยื่อ ขอบมีขนคล้ายไหม กระจาย เส้นภายใน 3 เส้น ส่วนปลายแผ่ออกและแหลม ส่วนบนเป็นสันมีหนามเรียงจนถึงปลาย กาบล่าง ยาว 6.1-6.2 มิลลิเมตร เนื้อบางคล้ายเยื่อ ปลายแหลม เส้นภายใน 2 เส้น ขอบมีขนคล้ายไหม กาบบน รูปขอบขนาน ขนาดประมาณ 5 มิลลิเมตร เนื้อโปร่งบาง เส้นภายในไม่มี ขอบมีขนคล้ายไหมยาวไปจนถึงปลาย กลีบเกล็ด รูปกรวย ยาว 0.4-0.5 มิลลิเมตร ปลายหยักหรือเป็นแฉก อับเรณู ยาว 3.4-3.5 มิลลิเมตร สีเหลือง ช่อดอกย่อยมีก้าน เพศผู้ มีลักษณะและขนาดคล้ายกับช่อดอกย่อยไร้ก้าน ก้าน ยาวประมาณ 4 มิลลิเมตร ช่อดอกย่อยคู่ต่าง อยู่ส่วนบนของช่อกระจะ จำนวน 6-9 คู่ ช่อดอกย่อยไร้ก้าน เพศเมีย ยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร อยู่บนแคลลัส ยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร มีขนสีดำหรือสีน้ำตาลเข้ม กาบช่อย่อยล่าง รูปทรงกระบอก ยาว 1.4-4.5 มิลลิเมตร กว้าง 1.4-1.5 มิลลิเมตร เนื้อหยาบคล้ายหนัง เส้นภายใน 12 เส้น ปลายเป็นเยื่อบางโค้ง กาบช่อย่อยบน รูปขอบขนาน ยาวประมาณ 4 มิลลิเมตร ผิวมีขนสากมือปลายมน เส้นภายใน 3 เส้น เนื้อหยาบคล้ายกระดาษ กาบล่าง เป็นรยางค์แข็งยาว 8-10 เซนติเมตร ปลายรยางค์เป็นเยื่อบาง ลำของรยางค์มีขนสากมือ ส่วนล่างสีน้ำตาลเข้มส่วนบนสีเหลืองหรือสีฟาง กาบบน รูปขอบขนาน เนื้อบางคล้ายเยื่อ ช่อดอกย่อยมีก้าน เพศผู้หรือไม่มีเพศ ลักษณะเหมือนกับช่อดอกย่อยไร้ก้านของกลุ่มช่อดอกย่อยที่ไม่มีรยางค์
กระจายพันธุ์ทั่วเขตร้อน เขตอบอุ่น และเมดิเตอร์เรเนียน พบตามเนินเขาแห้งๆ ริมถนน ป่าหญ้า ทั้งบริเวณที่แดดส่องถึงและในที่ร่ม ระดับความสูง 400-4500 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ออกดอกติดผลช่วงเดือนมิถุนายน-ธันวาคม
-

Flora of China, Voluume 22, Page 638

-

4244 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: