เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 May 2013

หญ้าตีนนกเล็ก

Digitaria longiflora (Retz.) Pers.
-
POACEAE (GRAMINEAE)
พืชอายุปีเดียว ลำต้นใต้ดินเป็นไหลและเรียว หรือตั้งตรง ดอกออกที่ปลายลำต้นเหนือดิน ยาว 8-40 เซนติเมตร ใบเกล็ด บริเวณฐานมักมีขนหนาแน่น กาบใบ กลม อาจมีขนสาก ขนหยาบแข็งหรือเกลี้ยง ลิ้นใบ ตัด ยาว 0.3-1 มิลลิเมตร ขอบหยักไม่เป็นระเบียบ แผ่นใบ หลายแบบ ยาว 1-4 เซนติเมตร กว้าง 1-3 มิลลิเมตร มีขนแข็งหรือขนฐานกลม แต่บางครั้งเกลี้ยง ช่อดอก 2-3 แบบ กิ่งเรียว ยาว 2-7 มิลลิเมตร ก้านดอกเป็นรูปเข็ม ช่อดอกย่อย ยาว 1.3-1.7 มิลลิเมตร ออกเป็นคู่ตามแกน ช่อดอกย่อยทั้งคู่คล้ายกันในแต่ละก้านดอกย่อยแต่ก้านดอกย่อยยาวไม่เท่ากัน กาบช่อย่อยบน ไม่มีหรือเห็นแต่ร่องรอย กาบช่อย่อยล่าง ยาวเท่ากับช่อดอกย่อย มีขนที่ขอบ มีเส้นภายใน 5 เส้น กาบบนของดอกย่อยล่างยาวเท่ากับช่อดอกย่อย มีขนที่ขอบหรือใกล้ส่วนปลาย มีเส้นภายใน 7 เส้น กาบบนและกาบล่าง ของดอกย่อยบนสีอ่อน สีเทา
เขตร้อน และเขตอบอุ่น มักเป็นพืชกลุ่มแรกที่ขึ้นในพื้นที่เปิดโล่ง ชื้น ดินเป็นดินทราย หรือกรวด และปกคลุมพื้นที่อย่างรวดเร็ว ระดับความสูง 0-1450 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล
ปลูกเพื่อคลุมหน้าดิน แต่มักไม่ค่อยทนทานต่อสภาวะแล้งจัดหรือชื้นจัด

BLUMEA,Volume 21, No. 1, Page 63-69

-

1833 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: