เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ยี่หุบ

Magnolia coco (Lour.) DC.
ยี่หุบน้อย ยี่หุบหนู
MAGNOLIACEAE
ไม้พุ่ม สูง 2-4 ม. ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเวียนสลับแน่นบริเวณปลายกิ่ง แผ่นใบรูปหอก กว้าง 4-8 ซม. ยาว 12-24 ซม. เป็นคลื่นเล็กน้อย ค่อนข้างหนาและกรอบ สีเขียวเข้ม ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ ดอก ออกเดี่ยวหรือเป็นช่อสั้น บริเวณซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกตูมโค้งลงเล็กน้อย ดอกบานลักษณะคล้ายโคม กลีบรองดอก 3 กลีบ หนาและแข็ง สีเขียวอ่อนแกมขาว กลีบดอกสีขาวครีม 6-12 กลีบ เรียงซ้อนกัน 2-4 ชั้นๆละ 3 กลีบ แต่ละกลีบยาว 3-5 ซม. รูปไข่กลับ หนาและแข็ง เปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อยาวเต็มที่ เกสรผู้และเกสรเมียจำนวนมาก ผล เป็นผลกลุ่ม สีเขียว
มีถิ่นกำเนิดในตอนใต้ของประเทศจีน ในประเทศไทยมีการนำมาปลูกโดยทั่วไป เนื่องจากดอกมีขนาดใหญ่สวยงาม มีกลิ่นหอมและออกดอกตลอดปี แต่บานเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไป

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3

-

1740 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: