เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เอื้องดินใบไผ่

Arundina graminifolia (D.Don) Hochr.
แขมสี ง่อนตักหงาย ฮ้วนตักหงาย ม้วนตักหงาย น้ำทราย หญ้าแผงสี หญ้าจิ้มฟันควาย ยี่โถปีนัง
ORCHIDACEAE
แขมสี ง่อนตักหงาย ฮ้วนตักหงาย ม้วนตักหงาย น้ำทราย หญ้าแผงสี หญ้าจิ้มฟันควาย ยี่โถปีนัง
อินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ หมู่เกาะแปซิฟิก

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

3132 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: