เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Nov 2015

ยาบใบยาว

Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib
มนเขา ยาบน้อย
TILIACEAE
ไม้ต้น สูง 7-12 เมตร ใบ เดี่ยวเรียงสลับ รูปขอบขนานแกมรูปใบหอก กว้าง 2.5-6 ซม. ดอก สีเหลืองแกมน้ำตาล ออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปขอบขนาน ยาวเท่ากลีบดอก ผิวด้านนอกมีขนแน่น กลีบดอกรูปขอบขนาน กว้าง 1 มม. ยาว 2-3 มม. เกสรเพศผู้เกลี้ยง รังไข่กลม มีขน ผล แห้งแตก รูปไข่หรือรูไข่กลับ มีปีก3ปีก สีน้ำตาล ขนาดรวมปีก กว้าง 0.5-0.8 ซม. ยาว 1-2.5 ซม.
พบตามป่าเบญจพรรณทั่วไป ที่ระดับความสูง 600-800 เมตร ออกดอกเดือน มิ.ย.-ก.ย. ติดผลเดือน ต.ค.-ธ.ค.
-
-

ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

1542 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib MALVACEAE
2 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib MALVACEAE
3 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib MALVACEAE
4 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib MALVACEAE
5 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib MALVACEAE
6 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib MALVACEAE
7 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib MALVACEAE
8 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib MALVACEAE
9 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib MALVACEAE
10 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib MALVACEAE
11 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib MALVACEAE
12 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib MALVACEAE
13 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib MALVACEAE
14 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib MALVACEAE
15 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib MALVACEAE
16 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib MALVACEAE
17 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib MALVACEAE
18 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib MALVACEAE
19 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib MALVACEAE
20 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib MALVACEAE
21 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib MALVACEAE
22 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib MALVACEAE
23 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib MALVACEAE
24 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib MALVACEAE
25 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib MALVACEAE
26 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib MALVACEAE
27 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib MALVACEAE
28 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib MALVACEAE
29 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib MALVACEAE
30 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib MALVACEAE
31 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib MALVACEAE
32 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib MALVACEAE
33 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib MALVACEAE
34 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib MALVACEAE
35 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib MALVACEAE
36 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib MALVACEAE
37 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib MALVACEAE
38 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib Po yaab MALVACEAE
39 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib Po yap MALVACEAE
40 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib To pla MALVACEAE
41 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib Tor Pla MALVACEAE
42 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib Yaab MALVACEAE
43 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib Yap bai yao MALVACEAE
44 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib Yap bai yao MALVACEAE
45 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib Yap bai yao MALVACEAE
46 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib Yap bai yao MALVACEAE
47 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib Yap bai yao MALVACEAE
48 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib var. siamisis Craib MALVACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: