เผยแพร่เมื่อ/created date: 30 May 2012

ส้มเสี้ยว

Bauhinia malabarica roxb.
คังโค (สุพรรณบุรี) แดงโค (สระบุรี) ส้มเสี้ยว (ภาคเหนือ) เสี้ยวส้ม (นครราชสึมา) เสี้ยวใหญ่ (ปราจีนบุรี)
FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
ไม้ต้นขนาดกลาง สูงถึง 15 เมตร เปลือกต้นสีเทา เปลือกแตกเป็นสะเก็ดยาวตามลำต้น ใบ ทรงกลมเว้า ปลายเป็นพูกลมตื้นๆ ใบแก่เหนียว เรียบ ท้องใบมีนวล สีเขียวออกเทา ดอก ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบหรือตามง่ามใบ สีขาวออกเขียวหรือเหลืองอ่อน เป็นช่อเล็กๆ ผล เป็นฝักแบนยาว โค้งงอ ฝักอ่อนสีเขียว ฝักแก่แห้งสีน้ำตาล เมล็ดแบน ผิวเรียบมัน มี 8-12 เมล็ด
พบมากในป่าเต็งรัง
ใบมีรสเปรี้ยวฝาด เป็นยาขับโลหิตระดู และขับปัสสาวะ เปลือกต้น รสเปรี้ยวฝาด แก้ไอ ฟอกโลหิต

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

3664 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: