เผยแพร่เมื่อ/created date: 22 Feb 2017

อาวแดง

Curcuma angustifolia Roxb.
กระเจียว
ZINGIBERACEAE
หัวรูปไข่ ขนาด 3-5 x 3-4 ซม. เหง้าสั้นมาก ภายในมีสีขาว ส่วนเหนือดิน สูง 20-70 ซม. ใบรูปรี ขนาด 25-60 x 3-6.5 ซม. มีสีเขียวตลอดใบหรือมีสีแดงแต้มเป็นแถบตามยาวตลอดสองข้างเส้นกลางใบ ช่อดอก เกิดกลางกลุ่มใบ หรือเกิดจากเหง้าและเกิดก่อนใบ ก้านยาว 5-20 ซม. ช่อยาว 10-12 ซม. ใบประดับ ส่วนล่างสั้นและกว้าง ปลายมน สีเขียว ใบประดับส่วนยอด ยาวและแคบกว่า ปลายแหลมหรือมน สีแดงเข้มหรือแดงเข้มเฉพาะส่วนปลายแล้วค่อยๆจางลงไปหาฐานจนเป็นสีชมพู กลีบดอกสีขาวอมชมพู สเตมิโนดและกลีบปากมีสีเหลือง อับเรณูมีเดือยเป็นแผ่นสามเหลี่ยมปลายแหลม ชี้ลง ยาวประมาณ 2.5 มม.รังไข่ มีขนปกคลุมครึ่งบน
พบได้ทุกภาคของประเทศ ภาคใต้พบได้ถึงสุราษฎร์ธานี ขึ้นในที่โล่ง ป่าผลัดใบ ทุ่งหญ้า ป่าสน ออกดอก เมษายน-ตุลาคม ต่างประเทศพบในอินเดีย พม่า จีน อินโดจีน และมาเลซีย
นิยมนำดอกอ่อนมาต้มรับประทานกับเครื่องจิ้มต่างๆ
-

หนังสือพืชสกุลขมิ้นในประเทศไทย, หนังสือพรรณไม้ภูสวนทราย:125, หนังสือการใช้ประโยชน์พืชวงศ์ขิงในประเทศไทย

Book: Uses of Zingiberaceae in Thailand

1580 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Curcuma angustifolia Roxb. ZINGIBERACEAE
2 Curcuma angustifolia Roxb. ZINGIBERACEAE
3 Curcuma angustifolia Roxb. ZINGIBERACEAE
4 Curcuma angustifolia Roxb. ZINGIBERACEAE
5 Curcuma angustifolia Roxb. ZINGIBERACEAE
6 Curcuma angustifolia Roxb. ZINGIBERACEAE
7 Curcuma angustifolia Roxb. ZINGIBERACEAE
8 Curcuma angustifolia Roxb. ZINGIBERACEAE
9 Curcuma angustifolia Roxb. ZINGIBERACEAE
10 Curcuma angustifolia Roxb. ZINGIBERACEAE
11 Curcuma angustifolia Roxb. ZINGIBERACEAE
12 Curcuma angustifolia Roxb. ZINGIBERACEAE
13 Curcuma angustifolia Roxb. ZINGIBERACEAE
14 Curcuma angustifolia Roxb. ZINGIBERACEAE
15 Curcuma angustifolia Roxb. ZINGIBERACEAE
16 Curcuma angustifolia Roxb. ZINGIBERACEAE
17 Curcuma angustifolia Roxb. ZINGIBERACEAE
18 Curcuma angustifolia Roxb. ZINGIBERACEAE
19 Curcuma angustifolia Roxb. ZINGIBERACEAE
20 Curcuma angustifolia Roxb. ZINGIBERACEAE
21 Curcuma angustifolia Roxb. ZINGIBERACEAE
22 Curcuma angustifolia Roxb. ZINGIBERACEAE
23 Curcuma angustifolia Roxb. ZINGIBERACEAE
24 Curcuma angustifolia Roxb. ZINGIBERACEAE
25 Curcuma angustifolia Roxb. ZINGIBERACEAE
26 Curcuma angustifolia Roxb. ZINGIBERACEAE
27 Curcuma angustifolia Roxb. ZINGIBERACEAE
28 Curcuma angustifolia Roxb. ZINGIBERACEAE
29 Curcuma angustifolia Roxb. ZINGIBERACEAE
30 Curcuma angustifolia Roxb. ZINGIBERACEAE
31 Curcuma angustifolia Roxb. ZINGIBERACEAE
32 Curcuma angustifolia Roxb. ZINGIBERACEAE
33 Curcuma angustifolia Roxb. ZINGIBERACEAE
34 Curcuma angustifolia Roxb. ZINGIBERACEAE
35 Curcuma angustifolia Roxb. ZINGIBERACEAE
36 Curcuma angustifolia Roxb. ZINGIBERACEAE
37 Curcuma angustifolia Roxb. ZINGIBERACEAE
38 Curcuma angustifolia Roxb. ZINGIBERACEAE
39 Curcuma angustifolia Roxb. ZINGIBERACEAE
40 Curcuma angustifolia Roxb. ZINGIBERACEAE
41 Curcuma angustifolia Roxb. ZINGIBERACEAE
42 Curcuma angustifolia Roxb. ZINGIBERACEAE
43 Curcuma angustifolia Roxb. ZINGIBERACEAE
44 Curcuma angustifolia Roxb. ZINGIBERACEAE
45 Curcuma angustifolia Roxb. ZINGIBERACEAE
46 Curcuma angustifolia Roxb. ZINGIBERACEAE
47 Curcuma angustifolia Roxb. ZINGIBERACEAE
48 Curcuma angustifolia Roxb. ZINGIBERACEAE
49 Curcuma angustifolia Roxb. ZINGIBERACEAE
50 Curcuma angustifolia Roxb. Ao ZINGIBERACEAE
51 Curcuma angustifolia Roxb. Ao ZINGIBERACEAE
52 Curcuma angustifolia Roxb. Ao ZINGIBERACEAE
53 Curcuma angustifolia Roxb. Ao ZINGIBERACEAE
54 Curcuma angustifolia Roxb. Ao ZINGIBERACEAE
55 Curcuma angustifolia Roxb. Ao ZINGIBERACEAE
56 Curcuma angustifolia Roxb. Ao ZINGIBERACEAE
57 Curcuma angustifolia Roxb. Aow-daeng ZINGIBERACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: