เผยแพร่เมื่อ/created date: 24 Nov 2013

กากหมาก

Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte
-
BALANOPHORACEAE
พืชเบียนราก ช่อดอกเกิดบนฐาน สีน้ำตาลอ่อน แยกเพศ มีกาบสีขาว ค่อนข้างยาว ดอกเพศเมียขนาดเล็ก เป็นกระจุกแน่น สีขาว ปลายเกสรสีขาว ดอกเพศผู้มี 4 กลีบ สีขาวอมเหลือง อับเรณูสีขาว รอยแตกอยู่ด้านข้าง ออกดอกเดือนมกราคม และกรกฎาคม
พบในป่าที่ชื้นระดับค่อนข้างต่ำ
-

พรรณไม้ภูสวนทราย,37

-

1269 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: