เผยแพร่เมื่อ/created date: 20 May 2015

สะแกวัลย์

Combretum punctatum Blume
-
COMBRETACEAE
พืชรอเลี้อย หรือไม้เลื้อยมีเนื้อไม้ กิ่งสีน้ำตาล มีเกล็ดสีน้ำตาลหนาแน่น ใบค่อนข้างหนา รูปไข่ ยาว 7-10 ซม. ปลายใบเรียวแหลม ช่อดอกเกิดที่ยอดและซอกใบ เป็นกระจุก มีก้านช่อยาว ใบประดับคล้ายใบ 1 คู่ กลีบเลี้ยงเชื่อมกันเป็นทรงกรวย กลีบดอกสีขาว รูปไข่กลับ ยาว 1.5-2 มม. ผลแห้งทรงรีหรือเกือบกลม มี 4 ปีก กว้างกว่าขนาดผล ออกดอกเดือนมกราคม
พบตามที่โล่ง ชายป่าดิบแล้ง
-
-

หน้งสือพรรณไม้ภูสวนทราย,45, หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Phusuansai, Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

1437 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Combretum punctatum Blume COMBRETACEAE
2 Combretum punctatum Blume COMBRETACEAE
3 Combretum punctatum Blume COMBRETACEAE
4 Combretum punctatum Blume COMBRETACEAE
5 Combretum punctatum Blume COMBRETACEAE
6 Combretum punctatum Blume COMBRETACEAE
7 Combretum punctatum Blume COMBRETACEAE
8 Combretum punctatum Blume COMBRETACEAE
9 Combretum punctatum Blume COMBRETACEAE
10 Combretum punctatum Blume COMBRETACEAE
11 Combretum punctatum Blume COMBRETACEAE
12 Combretum punctatum Blume COMBRETACEAE
13 Combretum punctatum Blume COMBRETACEAE
14 Combretum punctatum Blume Sa Kae Wan COMBRETACEAE
15 Combretum punctatum Blume var. squamosum (Roxb. ex G.Don) Exell COMBRETACEAE
16 Combretum punctatum Blume var. squamosum (Roxb. ex G.Don) Exell COMBRETACEAE
17 Combretum punctatum Blume var. squamosum (Roxb. ex G.Don) Exell COMBRETACEAE
18 Combretum punctatum Blume var. squamosum (Roxb. ex G.Don) Exell COMBRETACEAE
19 Combretum punctatum Blume var. squamosum (Roxb. ex G.Don) Exell COMBRETACEAE
20 Combretum punctatum Blume var. squamosum (Roxb. ex G.Don) Exell COMBRETACEAE
21 Combretum punctatum Blume var. squamosum (Roxb. ex G.Don) Exell COMBRETACEAE
22 Combretum punctatum Blume var. squamosum (Roxb. ex G.Don) Exell COMBRETACEAE
23 Combretum punctatum Blume var. squamosum (Roxb. ex G.Don) Exell COMBRETACEAE
24 Combretum punctatum Blume var. squamosum (Roxb. ex G.Don) Exell COMBRETACEAE
25 Combretum punctatum Blume var. squamosum (Roxb. ex G.Don) Exell COMBRETACEAE
26 Combretum punctatum Blume var. squamosum (Roxb. ex G.Don) Exell COMBRETACEAE
27 Combretum punctatum Blume var. squamosum (Roxb. ex G.Don) Exell COMBRETACEAE
28 Combretum punctatum Blume var. squamosum (Roxb. ex G.Don) Exell COMBRETACEAE
29 Combretum punctatum Blume var. squamosum (Roxb. ex G.Don) Exell COMBRETACEAE
30 Combretum punctatum Blume var. squamosum (Roxb. ex G.Don) Exell COMBRETACEAE
31 Combretum punctatum Blume var. squamosum (Roxb. ex G.Don) Exell COMBRETACEAE
32 Combretum punctatum Blume var. squamosum (Roxb. ex G.Don) Exell Sakae wan COMBRETACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: