เผยแพร่เมื่อ/created date: 24 Nov 2013

สะตีต้น

Sloanea sigun (Blume) K.Schum.
ELAEOCARPACEAE
ไม้ต้น สูง 15-20 ม. ใบเดี่ยว รูปไข่ รูปรี หรือรูปไข่กลับ ดอกเกิดที่ปลายกิ่ง ก้านดอกยาว 1-5 ซม. กลีบเลี้ยง 4 กลีบ รูปไข่ มีขนนุ่มทั้งสองด้าน กลีบดอก 4 กลีบ รูปไข่หรือรูปไข่กลับ สีออกเหลือง มีขนทั้งสองด้าน ปลายหยัก เกสรเพศผู้จำนวนมาก ผลทรงกลม กว้าง 5-6 ซม. มีขนแหลมหนาแน่น เมื่อแก่แตกเป็น 4 แฉก ออกดอกช่วงเดือนกันยายน-มกราคม ติดผลช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม
พบในป่าดิบเขาระดับต่ำ

พรรณไม้ภูสวนทราย,50

-

1427 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: