เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Sep 2015

ทะโล้

Schima wallichii (DC.) Korth.
THEACEAE
ไม้ต้น สูง 10-20 ม. ใบเดี่ยว เรียงแบบเวียน รูปรี กว้าง 4-8 ซม. ยาว 5-15 ซม. ดอกเดี่ยวหรือเป็นกระจุก 3 ดอก ออกที่ซอกใบ กลีบดอกสีขาว รูปไข่กลับ เกสรเพศผู้จำนวนมาก สีเหลือง ผลแห้งแตก ทรงค่อนข้างกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.3-2 ซม. ออกดอกเดือน ก.พ.-มี.ค.
Trees 10-20 m tall. Leaves simple, spiral, elliptic, 5-15 by 4-8 cm. Flowers 1-3 in cluster; petals white, obovate; stamens numerous, yellow. Fruits capsular, subglobose, 1.3-2 cm in diam. Flowering Feb.-Mar.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

1790 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
2 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
3 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
4 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
5 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
6 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
7 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
8 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
9 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
10 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
11 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
12 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
13 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
14 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
15 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
16 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
17 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
18 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
19 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
20 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
21 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
22 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
23 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
24 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
25 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
26 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
27 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
28 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
29 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
30 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
31 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
32 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
33 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
34 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
35 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
36 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
37 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
38 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
NO. Scientific name Local name Family
1 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
2 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
3 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
4 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
5 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
6 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
7 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
8 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
9 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
10 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
11 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
12 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
13 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
14 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
15 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
16 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
17 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
18 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
19 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
20 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
21 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
22 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
23 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
24 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
25 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
26 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
27 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
28 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
29 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
30 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
31 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
32 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
33 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
34 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
35 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
36 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
37 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
38 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
39 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
40 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
41 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
42 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
43 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
44 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
45 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
46 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
47 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
48 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
49 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
50 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
51 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
52 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
53 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
54 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
55 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
56 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
57 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
58 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
59 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
60 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
61 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
62 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
63 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
64 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
65 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
66 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
67 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
68 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
69 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
70 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
71 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
72 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
73 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
74 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
75 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
76 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
77 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
78 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
79 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
80 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
81 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
82 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
83 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
84 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
85 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
86 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
87 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
88 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
89 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
90 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
91 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
92 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
93 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
94 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
95 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
96 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE
97 Schima wallichii (DC.) Korth. Ma Mu THEACEAE
98 Schima wallichii (DC.) Korth. ta lo THEACEAE
99 Schima wallichii (DC.) Korth. Ta Lo THEACEAE
100 Schima wallichii (DC.) Korth. Ta lo THEACEAE
101 Schima wallichii (DC.) Korth. Talo THEACEAE
102 Schima wallichii (DC.) Korth. Talo THEACEAE
103 Schima wallichii (DC.) Korth. Ter Kue Sa THEACEAE
104 Schima wallichii (DC.) Korth. Tha lo THEACEAE
105 Schima wallichii (DC.) Korth. Tha Lo THEACEAE
106 Schima wallichii (DC.) Korth. Tha lo THEACEAE
107 Schima wallichii (DC.) Korth. Tha lo THEACEAE
108 Schima wallichii (DC.) Korth. Thalo THEACEAE
109 Schima wallichii (DC.) Korth. Thalo THEACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: