เผยแพร่เมื่อ/created date: 22 Feb 2017

กากุ๊๊ก

Alpinia blepharocalyx K. Schum.
ก๊๊า เมปุก
Zingiberaceae
ส่วนเหนือดินสูง 1 - 3 ม. ใบรูปใบหอก ช่อดอก ออกที่ปลายยอด ช่อยาว 20 - 30 ซม. ก้านช่อมีขน หนาแน่น ดอกย่อยห้อยลง กลีบดอกสีขาว ด้านใน สีแดง แต้มเหลือง ผลค่อนข้างรี
ประเทศไทยพบที่ 400 - 1,200 ม. จากระดับ นํ้าทะเล มักเป็นพื้นที่ป่าดิบแล้ง ต่างประเทศพบใน ประเทศจีนตอนใต้ พม่า บังกลาเทศ อินเดีย ลาว และเวียดนาม
ดอกอ่อน รับประทานเป็นอาหาร ผล รับประทาน เป็นอาหาร

หนังสือการใช้ประโยชน์พืชวงศ์ขิงในประเทศไทย

Book: Uses of Zingiberaceae in Thailand

1394 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
2 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
3 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
4 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
5 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
6 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
7 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
8 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
9 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
10 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
11 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
12 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
13 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
14 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
15 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
16 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
17 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
18 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
19 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
20 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
21 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
22 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
23 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
24 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
25 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
26 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
27 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
28 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
29 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
30 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
31 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
32 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
33 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
34 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
35 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
36 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
37 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
38 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
39 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
40 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
41 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
42 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
43 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
44 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
45 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
46 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
47 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
48 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
49 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
50 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
51 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
52 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
53 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
54 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
55 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
56 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
57 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
58 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
59 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
60 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
61 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
62 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
63 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
64 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
65 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
66 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ZINGIBERACEAE
67 Alpinia blepharocalyx K. Schum. Kha pa ZINGIBERACEAE
68 Alpinia blepharocalyx K. Schum. Po ZINGIBERACEAE
69 Alpinia blepharocalyx K. Schum. Po Ker Sa ZINGIBERACEAE
70 Alpinia blepharocalyx K. Schum. ข๑ญ็ ZINGIBERACEAE
71 Alpinia blepharocalyx K. Schum. var. glabrior (Handel-Mazzetii) T.L. Wu ZINGIBERACEAE
72 Alpinia blepharocalyx K. Schum. var. glabrior (Handel-Mazzetii) T.L. Wu ZINGIBERACEAE
73 Alpinia blepharocalyx K. Schum. var. glabrior (Handel-Mazzetii) T.L. Wu ZINGIBERACEAE
74 Alpinia blepharocalyx K. Schum. var. glabrior (Handel-Mazzetii) T.L. Wu ZINGIBERACEAE
75 Alpinia blepharocalyx K. Schum. var. glabrior (Handel-Mazzetii) T.L. Wu ZINGIBERACEAE
76 Alpinia blepharocalyx K. Schum. var. glabrior (Handel-Mazzetii) T.L. Wu ZINGIBERACEAE
77 Alpinia blepharocalyx K. Schum. var. glabrior (Handel-Mazzetii) T.L. Wu ZINGIBERACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: