เผยแพร่เมื่อ/created date: 10 Nov 2015

รัง

Shorea siamensis Miq.
เปา ฮัง เปาดอกแดง เรียง เรียงพนม ลักป้าว แลบอง
DIPTEROCARPACEAE
เป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงถึง 20 เมตร เปลือกลำต้นสีเทา แตกเป็นร่องเป็นสะเก็ดหนาๆไปตามยาวลำต้น ใบ เป็นใบเดี่ยว ติดเรียงสลับ รูปไข่โคนใบหยักเว้าลึก ส่วนปลายใบค่อนข้างมน ใบอ่อนแตกใหม่เป็นสีแดง ดอก เป็นช่อ ออกรวมกันเป็นพวงโตเหนือรอยแผลใบตามกิ่งและปลายกิ่ง ดอกย่อยสีเหลืองกลิ่นหอมอ่อน จะออกหลังจากใบได้หลุดร่วงไปหมดแล้ว กลีบดอกมี 5 กลีบ เรียงเวียนซ้อนกันเป็นรูปกังหัน ปลายกลีบม้วนซ้อนเข้า ดอกจะหลุดร่วงง่ายมาก ผล แข็ง รูปกระสวย หรือรูปไข่เล็ก ประกอบด้วยปีกสั้น 2 ปีก ปีกยาวรูปใบพาย 3 ปีก อาจยาวถึง 10 ซม. โคนปีกห่อหุ้มตัวผล มีเส้นตามยาวของปีก ตั้งแต่ 7 เส้นขึ้นไป
เป็นไม้ที่ทนทานต่อความแห้งแล้งและไฟป่าได้ดีมาก พบมากตามป่าแดงหรือป่าเต็งรัง ทั่วทุกภาค ยกเว้นภาคใต้
เนื้อไม้แข็ง นิยมนำมาทำสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการความแข็งแรง และรับน้ำหนักมาก เช่น ทำพื้น รอด ตง คาน ทำส่วนประกอบของยานพาหนะและด้ามเครื่องมีการเกษตรต่างๆ
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 1, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

6659 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE
2 Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE
3 Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE
4 Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE
5 Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE
6 Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE
7 Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE
8 Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE
9 Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE
10 Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE
11 Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE
12 Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE
13 Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE
14 Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE
15 Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE
16 Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE
17 Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE
18 Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE
19 Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE
20 Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE
21 Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE
22 Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE
23 Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE
24 Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE
25 Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE
26 Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE
27 Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE
28 Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE
29 Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE
30 Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE
31 Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE
32 Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE
33 Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE
34 Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE
35 Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE
36 Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE
37 Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE
38 Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE
39 Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE
40 Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE
41 Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE
42 Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE
43 Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE
44 Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE
45 Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE
46 Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE
47 Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE
48 Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE
49 Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE
50 Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE
51 Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE
52 Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE
53 Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE
54 Shorea siamensis Miq. Pao DIPTEROCARPACEAE
55 Shorea siamensis Miq. Pao dok daeng DIPTEROCARPACEAE
56 Shorea siamensis Miq. Pao, Rang DIPTEROCARPACEAE
57 Shorea siamensis Miq. Rang DIPTEROCARPACEAE
58 Shorea siamensis Miq. Rang DIPTEROCARPACEAE
59 Shorea siamensis Miq. Rang DIPTEROCARPACEAE
60 Shorea siamensis Miq. rang DIPTEROCARPACEAE
61 Shorea siamensis Miq. rang DIPTEROCARPACEAE
62 Shorea siamensis Miq. Rang DIPTEROCARPACEAE
63 Shorea siamensis Miq. Rang DIPTEROCARPACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: