เผยแพร่เมื่อ/created date: 10 Nov 2015

กอมขม

Picrasma javanica Bl.
กะลำเพาะต้น หมาชล ดีงูต้น ดำ หงีน้ำ มะปอจอ ตะพ้านก้น หยีน้ำใบเล็ก หมักกอม
SIMAROUBACEAE
ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงได้ถึง 20 เมตร ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อย 3-7 ใบ รูปรีแกมขอบขนาน ขอบใบเรียบ โคนใบมน ปลายใบแหลมกว้าง 1.5-2.5 ซม. ยาว 4.5-7 ซม. ดอกสีครีมถึงสีเขียว ออกเป็นช่อที่ซอกใบ แยกเพศ อยู่บนต้นเดียวกัน ดอกย่อยมีกลีบรองดอกขนาดใหญ่เห็นชัดเจน รูปมน ติดอยู่จนเป็นผล ผลเป็นผลสด รูปค่อนข้างกลม สุกสีดำ ผิวมัน ขนาด 0.8-1 ซม.
พบขึ้นกระจายในอินเดีย พม่า ไทย อินโดจีน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ชอบขึ้นตามริมน้ำในป่าดิบทั่วไป ที่ความสูง 200-600 เมตรจากระดับน้ำทะเล
เปลือกต้น แก้ไข้มาเลเรีย สารอัลคาลอยด์จากเปลือกมีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางและลดไข้ในสัตว์ทดลองได้ปานกลาง ผลใช้บดเป็นยากวาดคอเด็ก แก้เจ็บคอ มีรสขม
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 2, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

3569 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: