ตารางการใช้รถยนต์ส่วนกลาง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ปี เดือน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ลงข้อมูลแจ้งการใช้รถ (เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง)

ต้องการใช้รถ ติดต่องานบริการกลาง คุณสุกิจ 1123

สามารถคลิกในวันที่มีสัญลักษณ์ * เพื่อดูรายละเอียดได้