ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 44153
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Artocarpus nitidus Trec.
Family name

ชื่อวงศ์

MORACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0367
Collected date

วันที่เก็บ

31 Apr 2004
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

C.C. Berg
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 22 m high.dbh 43 cm. Bark: grey-brown, flaking in plates; inner bark red with abundant white latex. Fruit: ripening pale orange, falling of tree as soon as ripe.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Trang, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

25
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

13    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 495 Artocarpus nitidus Trec. W. Nanakorn et al. 495
2. 18756 Artocarpus nitidus Trec. P. Srisanga 1914
3. 32390 Artocarpus nitidus Trec. J.F. Maxwell 06-966
4. 42498 Artocarpus nitidus Trec. Zhou Shi-shun 2729
5. 43149 Artocarpus nitidus Trec. J.F. Maxwell 09-253
6. 44150 Artocarpus nitidus Trec. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0916
7. 44151 Artocarpus nitidus Trec. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0542
8. 46492 Artocarpus nitidus Trec. W. Pongamornkul 2567
9. 69270 Artocarpus nitidus Trec. Zhou-Shishun 6918
10. 72865 Artocarpus nitidus Trec. M. Norsaengsri 10982
11. 81414 Artocarpus nitidus Trec. M. Norsaengsri 12209
12. 83080 Artocarpus nitidus Trec. W. Pongamornkul 4615
13. 118839 Artocarpus nitidus Trec. K. Inthamma 417

ปิด

QR code