ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 102987
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 5766
Collected date

วันที่เก็บ

22 Jan 2005
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1800
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

29    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 99833 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3785
2. 99834 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3451
3. 99835 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2422
4. 99836 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1677.1
5. 99837 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2845
6. 99838 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2858
7. 99839 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4248
8. 99840 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4253
9. 99841 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4237
10. 99843 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1622
11. 99844 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2863
12. 99845 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4569
13. 99846 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4412
14. 99847 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4455
15. 99848 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2287
16. 99849 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4616
17. 99850 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4561
18. 100345 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5507
19. 100382 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5550
20. 100580 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5956
21. 100637 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 6005
22. 102902 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5809
23. 102919 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5689
24. 102928 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5698
25. 102964 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5715
26. 102968 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5722
27. 102969 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5723
28. 102980 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5759
29. 103004 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. var. plicatula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5790

ปิด

QR code