ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 103053
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria ceylonica Mull. Arg.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 5009
Collected date

วันที่เก็บ

4 Feb 2004
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1300
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

219    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 97801 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2315
2. 97802 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2322
3. 97803 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2972
4. 97804 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3016
5. 97805 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3236
6. 97806 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3237
7. 97807 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3211
8. 97808 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3171
9. 97809 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3169
10. 97810 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3163
11. 97811 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3162
12. 97812 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3161
13. 97813 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3666
14. 97814 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3160
15. 97815 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3284
16. 97816 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3038
17. 97817 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3071
18. 97818 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3061
19. 97819 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3044
20. 97820 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3042
21. 97821 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3040
22. 97822 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3039
23. 97823 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3870
24. 97824 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3739
25. 97825 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3727
26. 97826 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3702
27. 97827 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3927
28. 97828 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2337
29. 97829 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2338
30. 97830 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4786
31. 97831 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2311.1
32. 97832 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4900
33. 97833 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2336
34. 97834 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4286
35. 97835 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4257
36. 97836 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4250
37. 97837 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4233
38. 97838 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4802
39. 97839 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4107
40. 97840 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2310
41. 97841 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3557
42. 97842 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3576
43. 97843 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4108
44. 97844 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3131
45. 97845 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3129
46. 97846 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3146
47. 97847 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3132
48. 97848 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3133
49. 97849 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4105
50. 97850 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1613
51. 97851 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4787
52. 97852 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4789
53. 97853 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4211
54. 97854 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4104
55. 97855 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1896
56. 97856 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1695
57. 97857 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4106
58. 97858 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1731
59. 97859 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1692
60. 97860 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1693
61. 97861 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1694
62. 97862 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1725
63. 97863 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1727
64. 97763 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4289
65. 97764 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1769.1
66. 97765 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1738
67. 97766 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3582.1
68. 97767 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1752
69. 97768 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3060
70. 97769 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3037
71. 97770 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3553
72. 97771 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3055
73. 97772 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3321
74. 97773 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3317
75. 97774 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3600
76. 97775 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3602
77. 97776 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3025
78. 97777 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3320
79. 97778 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3056
80. 97779 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2508
81. 97780 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2510
82. 97781 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2509
83. 97782 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1709
84. 97783 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1708
85. 97784 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1704
86. 97785 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2462
87. 97786 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2483
88. 97787 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2478
89. 97788 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2476
90. 97789 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2475
91. 97790 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2456
92. 97791 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2455
93. 97792 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1879
94. 97793 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1875
95. 97794 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3283
96. 97795 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3165
97. 97796 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3234
98. 97797 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3207
99. 97798 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3285
100. 97799 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3244
101. 97800 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3924
102. 97901 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2918
103. 97902 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3090
104. 97903 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3100
105. 97904 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2924
106. 97905 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3101
107. 97906 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2922
108. 97907 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3476
109. 97908 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3433
110. 97909 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3449
111. 97910 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3492
112. 97911 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3456
113. 97912 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3092
114. 97913 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2923
115. 97914 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3385
116. 97915 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1671
117. 97916 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3103
118. 97917 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3465
119. 97918 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2572
120. 97919 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2576
121. 97920 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3684
122. 97921 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1553
123. 97922 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3084
124. 97923 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3387
125. 97924 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3384
126. 97925 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3372
127. 97926 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3371
128. 97927 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2926
129. 97928 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3388
130. 97929 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2925
131. 97930 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1573
132. 97931 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1527
133. 97932 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3461
134. 97933 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2577
135. 97934 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2574
136. 97935 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1518
137. 97864 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1442
138. 97865 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1365
139. 97866 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 722
140. 97867 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1436
141. 97868 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3172
142. 97869 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3667
143. 97870 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3749
144. 97871 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4171
145. 97872 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3206
146. 97873 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4165
147. 97874 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4169
148. 97875 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3939
149. 97876 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3968
150. 97877 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3961
151. 97878 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3853
152. 97879 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3859
153. 97880 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3933
154. 97881 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3948
155. 97882 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3945
156. 97883 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4178
157. 97884 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4170
158. 97885 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3775
159. 97886 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3204
160. 97887 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3205
161. 97888 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3173
162. 97889 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3203
163. 97890 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3858
164. 97891 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4040
165. 97892 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3691
166. 97893 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3984
167. 97894 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4033
168. 97895 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4030
169. 97896 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4034
170. 97897 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3969
171. 97898 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4026
172. 97899 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3673
173. 97900 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3676
174. 97962 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2412
175. 100243 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5380
176. 100255 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5396
177. 100260 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5403
178. 100263 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5406
179. 100358 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5524
180. 100409 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5225
181. 100423 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5241
182. 100429 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5248
183. 100430 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5249
184. 100431 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5250
185. 100461 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5332
186. 100465 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5324
187. 100504 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5326
188. 100655 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5846
189. 102913 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5681
190. 103074 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5050
191. 103089 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5039
192. 103106 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5035
193. 103117 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5079
194. 103129 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5035
195. 103200 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4048
196. 103021 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4957
197. 103023 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4959
198. 103027 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4967
199. 103036 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4976.2
200. 103051 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5007
201. 103054 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5010
202. 103057 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5057
203. 103303 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5120
204. 103305 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5122
205. 103308 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5125
206. 103403 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3788
207. 103422 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4513
208. 103461 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2547
209. 103462 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2551
210. 103476 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2659
211. 103508 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2568
212. 103513 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2690
213. 103514 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2691
214. 103515 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2694
215. 106574 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Feeya David 120.1
216. 108243 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5851
217. 120137 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5348
218. 120143 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5358
219. 120165 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5343

ปิด

QR code