ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 103209
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria sp.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 4522
Collected date

วันที่เก็บ

23 Dec 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sureeporn Jariangprasert
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1300
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

1272    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 97712 Pertusaria sp. S. Watthana s.n.
2. 99086 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3958
3. 100220 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6094
4. 100221 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6095
5. 100222 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6096
6. 100223 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6097
7. 100224 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6099
8. 100225 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6101
9. 100226 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6102
10. 100227 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6103
11. 100228 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6104
12. 100229 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6105
13. 100230 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6129
14. 100231 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6130
15. 100232 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6137
16. 100233 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6138
17. 100234 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6139
18. 100235 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6143
19. 100236 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6146
20. 100238 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5371
21. 100244 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5383
22. 100246 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5385
23. 100248 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5388
24. 100249 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5389
25. 100252 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5393
26. 100253 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5394
27. 100256 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5397
28. 100098 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2081
29. 100099 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2159
30. 100100 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1560
31. 100101 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1521
32. 100102 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1574
33. 100103 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1542
34. 100104 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1755
35. 100105 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2482
36. 100106 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2466
37. 100107 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1794
38. 100108 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1856
39. 100109 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2511
40. 100110 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2448
41. 100111 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2588.1
42. 100112 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2430
43. 100113 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2453
44. 100114 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1514.1
45. 100115 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2479
46. 100116 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2190
47. 100117 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1579
48. 100118 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1572
49. 100119 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1578
50. 100120 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2177
51. 100121 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1514
52. 100122 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2107
53. 100123 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4280
54. 100124 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1540
55. 100125 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 9353
56. 100126 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1494
57. 100127 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1458
58. 100128 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert s.n.
59. 100129 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7039
60. 100130 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7036
61. 100131 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7040
62. 100132 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2488
63. 100133 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1665
64. 100134 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert s.n.
65. 100135 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1415
66. 100136 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7034
67. 100137 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3121
68. 100138 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1440
69. 100139 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 8442.2
70. 100140 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 272
71. 100141 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2047
72. 100142 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1747
73. 100143 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1865
74. 100144 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 355
75. 100145 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1353
76. 100146 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 603
77. 100147 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7038
78. 100148 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7041
79. 100149 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7042
80. 100150 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2418
81. 100151 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3731
82. 100152 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1615
83. 100153 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 216
84. 100154 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert s.n.
85. 100155 Pertusaria sp. P.A. Wolseley & B. Aguirre-Hudson 5416
86. 100156 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1050
87. 100157 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7035
88. 100158 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2434
89. 100159 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2445
90. 100160 Pertusaria sp. W. Polyiam RU-15883
91. 100195 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6106
92. 100196 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6109
93. 100197 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6110
94. 100198 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6127
95. 100199 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6128
96. 100200 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6298
97. 100201 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6071
98. 100202 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6072
99. 100203 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6073
100. 100204 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6074
101. 100205 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6075
102. 100206 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6076
103. 100207 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6077
104. 100208 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6078
105. 100209 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6079
106. 100210 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6080
107. 100211 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6081
108. 100212 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6082
109. 100213 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6087
110. 100214 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6088
111. 100215 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6089
112. 100216 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6090
113. 100217 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6091
114. 100218 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6092
115. 100219 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6093
116. 100566 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5903
117. 100567 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5904
118. 100568 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5905
119. 100569 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5906
120. 100570 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5907
121. 100571 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6032
122. 100572 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6033
123. 100573 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5948
124. 100574 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5949
125. 100575 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5950
126. 100576 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5952
127. 100578 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5954
128. 100581 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5957
129. 100582 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5958
130. 100583 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5959
131. 100584 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5960
132. 100585 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5961
133. 100587 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5976
134. 100588 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5929
135. 100589 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5930
136. 100590 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5931
137. 100591 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5932
138. 100593 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5934
139. 100595 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5936
140. 100597 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6025
141. 100598 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6026
142. 100599 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6028
143. 100600 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6027
144. 100601 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6029
145. 100602 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6030
146. 100603 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6031
147. 100604 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6067
148. 100261 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5404
149. 100266 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5409
150. 100267 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5415
151. 100268 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5416
152. 100269 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5419
153. 100270 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5421
154. 100271 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5422
155. 100273 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5425
156. 100274 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert s.n.
157. 100275 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5429
158. 100276 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5430
159. 100277 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5431
160. 100278 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5432
161. 100280 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5435
162. 100281 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5436
163. 100282 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5437
164. 100283 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5438
165. 100284 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5439
166. 100285 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5440
167. 100287 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5442
168. 100289 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5445
169. 100291 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5448
170. 100292 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5449
171. 100294 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5451
172. 100296 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5453
173. 100297 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5454
174. 100298 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5455
175. 100299 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5456
176. 100300 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5457
177. 100301 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5458
178. 100303 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5461
179. 100304 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5462
180. 100305 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5463
181. 100306 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5464
182. 100308 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5466
183. 100310 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5469
184. 100313 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5473
185. 100314 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5474
186. 100315 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5475
187. 100316 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5476
188. 100317 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5477
189. 100318 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5478
190. 100319 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5479
191. 100320 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5480
192. 100321 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5481
193. 100322 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5482
194. 100325 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5485
195. 100326 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5486
196. 100327 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5487
197. 100328 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5488
198. 100329 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5489
199. 100331 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5491
200. 100335 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5495
201. 100336 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5496
202. 100338 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5498
203. 100339 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5500
204. 100340 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5501
205. 100341 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5502
206. 100343 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5503
207. 100344 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5505
208. 100348 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5510
209. 100349 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5511
210. 100350 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5513
211. 100351 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5514
212. 100352 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5515
213. 100353 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5517
214. 100354 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5518
215. 100355 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5519
216. 100356 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5520
217. 100359 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5525
218. 100360 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5526
219. 100361 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5529
220. 100362 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5530
221. 100364 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5532
222. 100366 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5534
223. 100367 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5535
224. 100368 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5536
225. 100369 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5537
226. 100371 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5539
227. 100372 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5540
228. 100373 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5541
229. 100374 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5542
230. 100376 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5544
231. 100377 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5545
232. 100378 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5546
233. 100379 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5547
234. 100381 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5549
235. 100383 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5551
236. 100386 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5554
237. 100387 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5555
238. 100388 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5556
239. 100389 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5557
240. 100390 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5558
241. 100393 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5561
242. 100395 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5565
243. 100396 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5566
244. 100397 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5567
245. 100398 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5213
246. 100399 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5214
247. 100400 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5215
248. 100401 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5216
249. 100402 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5217
250. 100403 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5218
251. 100404 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5219
252. 100405 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5220
253. 100406 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5221
254. 100408 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5224
255. 100412 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5227
256. 100413 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5229
257. 100414 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5230
258. 100415 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5231
259. 100416 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5232
260. 100417 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5233
261. 100418 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5234
262. 100419 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5235
263. 100422 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5240
264. 100425 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5244
265. 100426 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5245
266. 100427 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5246
267. 100428 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5247
268. 100432 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5251
269. 100433 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5252
270. 100434 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5253
271. 100436 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5255
272. 100437 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5256
273. 100438 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5257
274. 100442 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5266
275. 100444 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5270
276. 100446 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5272
277. 100447 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5273
278. 100450 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5301
279. 100451 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5302
280. 100452 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5303
281. 100453 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5304
282. 100455 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5277
283. 100457 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5328
284. 100458 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5329
285. 100459 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5330
286. 100462 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5333
287. 100463 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5334
288. 100467 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5279
289. 100469 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5310
290. 100470 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5311
291. 100472 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5313
292. 100474 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5316
293. 100480 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5293
294. 100481 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5292
295. 100482 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5280
296. 100483 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5281
297. 100484 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5282
298. 100485 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5283
299. 100488 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5284
300. 100489 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5285
301. 100490 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5286
302. 100491 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5287
303. 100492 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5288
304. 100495 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5322
305. 100496 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5294
306. 100497 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5295
307. 100499 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5297
308. 100500 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5298
309. 100501 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5299
310. 100502 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5300
311. 100505 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5267
312. 100506 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5268
313. 100507 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5305
314. 100509 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5307
315. 100510 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5308
316. 100511 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5309
317. 100512 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6059
318. 100513 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5938