ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 103618
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr.
Family name

ชื่อวงศ์

TRYPETHELIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 840
Collected date

วันที่เก็บ

11 May 2000
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sureeporn Jariangprasert
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

43    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 97282 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Kansri Boonpragob et al. 1175
2. 97283 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Kansri Boonpragob et al. 2840
3. 97284 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Kansri Boonpragob et al. 2842
4. 103580 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Pranom Thamsura PT.2
5. 103581 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Pranom Thamsura PT.3
6. 103582 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Pranom Thamsura PT.7
7. 103583 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Pranom Thamsura PT.7
8. 103584 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Pranom Thamsura PT.11
9. 103585 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Pranom Thamsura PT.15
10. 103586 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Pranom Thamsura PT.17
11. 103587 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Pranom Thamsura PT.18
12. 103588 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Pranom Thamsura PT.19
13. 103589 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Pranom Thamsura PT.58
14. 103590 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Pranom Thamsura PT.59
15. 103591 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Pranom Thamsura PT.60
16. 103592 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Pranom Thamsura PT.71
17. 103593 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Pranom Thamsura PT.72
18. 103594 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Pranom Thamsura PT.73
19. 103595 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Pranom Thamsura PT.77
20. 103596 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Pranom Thamsura PT.112
21. 103597 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Pranom Thamsura PT.114
22. 103598 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Pranom Thamsura PT.115
23. 103599 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Pranom Thamsura PT.116
24. 103600 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Pranom Thamsura PT.135
25. 103601 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Pranom Thamsura PT.136
26. 103602 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Pranom Thamsura PT.137
27. 103603 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Pranom Thamsura PT.138
28. 103604 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Pranom Thamsura PT.139
29. 103605 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Pranom Thamsura PT.140
30. 103606 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Pranom Thamsura PT.141
31. 103610 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Sureeporn Jariangprasert 630
32. 103611 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Sureeporn Jariangprasert 656
33. 103612 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Sureeporn Jariangprasert 683
34. 103613 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Sureeporn Jariangprasert 725
35. 103614 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Sureeporn Jariangprasert 747
36. 103615 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Sureeporn Jariangprasert 749
37. 103616 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Sureeporn Jariangprasert 802
38. 103617 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Sureeporn Jariangprasert 817
39. 103619 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Sureeporn Jariangprasert 970
40. 103620 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Sureeporn Jariangprasert 996
41. 103621 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Sureeporn Jariangprasert 6162
42. 103622 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Pranom Thamsura 6450
43. 106483 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Sureeporn Jariangprasert 952

ปิด

QR code