ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 103644
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lecanora sp.
Family name

ชื่อวงศ์

LECANORACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 3369
Collected date

วันที่เก็บ

5 Nov 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lampang, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

900
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

65    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 103627 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 74
2. 103628 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 89
3. 103629 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 86
4. 103630 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 166
5. 103631 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 168
6. 103632 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 195
7. 103633 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 233
8. 103634 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 253
9. 103635 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 623
10. 103636 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 754
11. 103637 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 785
12. 103638 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 793
13. 103639 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6753
14. 103640 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6818
15. 103641 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 3036
16. 103642 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 3316
17. 103643 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 3367
18. 103623 Lecanora sp. Pranom Thamsura 13
19. 103624 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 39
20. 103625 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 66
21. 103626 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 72
22. 106589 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 7189
23. 106712 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6309
24. 106713 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6387
25. 106714 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6394
26. 106715 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6398
27. 106716 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6405
28. 106717 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6402
29. 106718 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6403
30. 106719 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6411
31. 106720 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6413
32. 106721 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6420
33. 106722 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6421
34. 106723 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6424
35. 106724 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6428
36. 106725 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6429
37. 107157 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6972
38. 107158 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6976
39. 107159 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6977
40. 107160 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6981
41. 119706 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6672
42. 119423 Lecanora sp. Sasiwan Kamplew 6337
43. 119424 Lecanora sp. Pranom Thamsura 6325
44. 119814 Lecanora sp. Boonrat 6838
45. 119917 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6910
46. 120261 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 776
47. 120270 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 281
48. 120277 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 170
49. 120370 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 59
50. 120372 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 61
51. 120373 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 62
52. 120374 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 63
53. 120375 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 64
54. 120376 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 65
55. 120421 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 115
56. 119944 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6969
57. 119955 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6986
58. 119970 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 7002
59. 120065 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 7094
60. 120066 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 7095
61. 120146 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 3335
62. 120148 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 3658
63. 120149 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 4304
64. 120150 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 4367
65. 120162 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 67

ปิด

QR code