ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 104362
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob.
Family name

ชื่อวงศ์

ASTERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Kamonnate 915
Collected date

วันที่เก็บ

5 Dec 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

9    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 90025 Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. Ploytubtim Pracharung 8
2. 109086 Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. P. Panyadee-NSTDA-138
3. 111010 Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. K. Kertsawang 4579
4. 113109 Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6714
5. 113358 Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-59
6. 113134 Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6739
7. 114226 Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-042
8. 115260 Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 795
9. 124921 Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. N. Muangyen 3498

ปิด

QR code