ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 104781
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Begonia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

BEGONIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 5657
Collected date

วันที่เก็บ

28 May 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Her on rock. Flowers pink.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phetchabun, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

209    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1313 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 1313
2. 2548 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 2548
3. 3851 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 3851
4. 3895 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 3895
5. 4012 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 4012
6. 4182 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 4182
7. 4194 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 4194
8. 4395 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 4395
9. 4590 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 4590
10. 4705 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 4705
11. 5913 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 5913
12. 6831 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 6831
13. 7104 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 7104
14. 7479 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 7479
15. 8256 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 8256
16. 7997 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 7997
17. 9604 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 9604
18. 9679 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 9679
19. 12645 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 12645
20. 12646 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 12646
21. 15137 Begonia sp. S. Watthana 537
22. 15147 Begonia sp. S. Watthana 547
23. 15148 Begonia sp. S. Watthana 548
24. 15150 Begonia sp. S. Watthana 550
25. 15151 Begonia sp. S. Watthana 551
26. 15203 Begonia sp. P. Srisanga 918
27. 15368 Begonia sp. P. Suksathan 1801
28. 15653 Begonia sp. P. Suksathan 1736.1
29. 15654 Begonia sp. P. Suksathan 1737.1
30. 15863 Begonia sp. P. Srisanga & C. Puff 1062
31. 16117 Begonia sp. P. Suksathan 1982
32. 16461 Begonia sp. P. Suksathan 2134
33. 16312 Begonia sp. P. Srisanga 1169
34. 18022 Begonia sp. P. Srisanga 1575
35. 18985 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 18985
36. 19418 Begonia sp. P. Suksathan 2666
37. 20356 Begonia sp. P. Suksathan 2913
38. 21079 Begonia sp. M. Norsaengsri 1652
39. 21275 Begonia sp. P. Srisanga 2126
40. 21417 Begonia sp. S. Watthana 1424
41. 21430 Begonia sp. M. Norsaengsri 1675
42. 21434 Begonia sp. M. Norsaengsri 1679
43. 21715 Begonia sp. S. Watthana 1507
44. 21778 Begonia sp. S. Watthana and P. Suksathan 1570
45. 21859 Begonia sp. S. Watthana and P. Suksathan 1651
46. 23190 Begonia sp. P. Srisanga 2570
47. 23695 Begonia sp. C. Glamwaewwong 151
48. 25219 Begonia sp. P. Srisanga 2738
49. 28125 Begonia sp. S. Watthana 2115
50. 28027 Begonia sp. S. Watthana 1980
51. 28339 Begonia sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 230804-25
52. 28526 Begonia sp. S. Pumicong 407
53. 28735 Begonia sp. S. Pumicong 303
54. 29001 Begonia sp. S. Suddee et al. 2560
55. 29003 Begonia sp. S. Suddee et al. 2563
56. 29375 Begonia sp. P. Suksathan 2364
57. 30126 Begonia sp. S. Watthana 2397
58. 29423 Begonia sp. P. Suksathan 2366
59. 29546 Begonia sp. P. Suksathan 3252
60. 29697 Begonia sp. C. Maknoi 976
61. 29707 Begonia sp. C. Maknoi 986
62. 30277 Begonia sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1231
63. 30330 Begonia sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1285
64. 30454 Begonia sp. P. Suksathan 4174
65. 30455 Begonia sp. P. Suksathan 4175
66. 30748 Begonia sp. S. Watthana 2441
67. 31418 Begonia sp. K. Kertsawang 882
68. 31352 Begonia sp. K. Kertsawang 816
69. 31537 Begonia sp. S. Damapong 114
70. 31571 Begonia sp. A. Keratikornkol 358
71. 31648 Begonia sp. C. Maknoi 1023
72. 31815 Begonia sp. C. Maknoi 1528
73. 31816 Begonia sp. C. Maknoi 1529
74. 35492 Begonia sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8315
75. 36104 Begonia sp. S. Watthana 2524
76. 36612 Begonia sp. C. Maknoi 1932
77. 36827 Begonia sp. P. Suksathan 4570
78. 38310 Begonia sp. P. Srisanga & P. Suksathan 3243
79. 40263 Begonia sp. C. Maknoi 2625
80. 40385 Begonia sp. C. Maknoi 2756
81. 40431 Begonia sp. C. Maknoi 2802
82. 40817 Begonia sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6037
83. 40854 Begonia sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6074
84. 42620 Begonia sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6103
85. 44876 Begonia sp. Piyawan Winichainan HN1046
86. 47140 Begonia sp. Chusie KY100
87. 47929 Begonia sp. M. Norsaengsri 7097
88. 49098 Begonia sp. S. Watthana 3358
89. 50547 Begonia sp. Li-Jianwu Cx00158
90. 50792 Begonia sp. S. Watthana 3521
91. 50796 Begonia sp. S. Watthana 3525
92. 50799 Begonia sp. S. Watthana 3528
93. 52107 Begonia sp. D.J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 4955
94. 52431 Begonia sp. M. Norsaengsri 1610
95. 52848 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 9479
96. 52983 Begonia sp. C. Maknoi 3982
97. 54035 Begonia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8213
98. 54226 Begonia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8246
99. 55345 Begonia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8302
100. 56780 Begonia sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1970
101. 58914 Begonia sp. Wang Hong 7956
102. 59165 Begonia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9702
103. 60369 Begonia sp. Zhou-Shishun 3479
104. 61449 Begonia sp. Ling Shein Man 087674
105. 62708 Begonia sp. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1132
106. 62896 Begonia sp. C. Lakoet 233
107. 64093 Begonia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2493
108. 64535 Begonia sp. W. Pongamornkul 3084
109. 64981 Begonia sp. Jana Leong-Skornickova, Nguyen Quoc Binh; Tran Huu Dang; Eliska Zaveska JLS 1634
110. 65337 Begonia sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2404
111. 65376 Begonia sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2448
112. 66925 Begonia sp. W. Pongamornkul 3507
113. 66926 Begonia sp. W. Pongamornkul 3508
114. 67324 Begonia sp. M. Norsaengsri & R. Insea 8148
115. 67368 Begonia sp. M. Norsaengsri & R. Insea 8191
116. 67714 Begonia sp. P. Phaosrichai & M. Wongnak 24
117. 67805 Begonia sp. M. Norsaengsri 10485
118. 67950 Begonia sp. C. Lakoet 0331
119. 67973 Begonia sp. C. Lakoet 0354
120. 67979 Begonia sp. C. Lakoet 0360
121. 68235 Begonia sp. C. Maknoi 4340
122. 71803 Begonia sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091027
123. 73367 Begonia sp. C. Lakoet 0525
124. 73448 Begonia sp. C. Lakoet 0606
125. 74808 Begonia sp. W. Pongamornkul 04282
126. 75337 Begonia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095031
127. 75366 Begonia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095444
128. 75417 Begonia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095534
129. 75432 Begonia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095080
130. 75553 Begonia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094487
131. 75558 Begonia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094478
132. 75559 Begonia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094479
133. 75631 Begonia sp. W. Tanming 519
134. 75666 Begonia sp. W. Tanming 554
135. 75668 Begonia sp. W. Tanming 556
136. 75670 Begonia sp. W. Tanming 558
137. 75697 Begonia sp. W. Tanming 585
138. 75746 Begonia sp. W. Pongamornkul 4331
139. 75747 Begonia sp. W. Pongamornkul 4332
140. 76039 Begonia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094772
141. 76426 Begonia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094378
142. 78039 Begonia sp. W. Pongamornkul 4384
143. 78122 Begonia sp. W. Pongamornkul 4467
144. 83224 Begonia sp. W. Pongamornkul 4759
145. 84335 Begonia sp. W. Khattiyot 426
146. 85761 Begonia sp. W. Pongamornkul et al. 5100
147. 85796 Begonia sp. W. Pongamornkul et al. 5135
148. 85827 Begonia sp. M. Norsaengsri 12480
149. 85846 Begonia sp. M. Norsaengsri 12499
150. 86254 Begonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-258
151. 86255 Begonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-259
152. 86792 Begonia sp. C. Glamwaewwong 086/58
153. 86635 Begonia sp. W. Tanming 858
154. 86651 Begonia sp. W. Tanming 874
155. 87409 Begonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-251
156. 87610 Begonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-450
157. 91733 Begonia sp. W. La-ongsri and Panyachan & P. Tatiya 3710
158. 91738 Begonia sp. W. La-ongsri and Panyachan & P. Tatiya 3715
159. 91859 Begonia sp. N. Muangyen 1227
160. 92744 Begonia sp. N. Muangyen 1314
161. 92745 Begonia sp. N. Muangyen 1315
162. 94140 Begonia sp. W. Pongamornkul 5840
163. 95218 Begonia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-257
164. 97106 Begonia sp. P. Phaosrichai 490
165. 97128 Begonia sp. P. Phaosrichai 512
166. 104479 Begonia sp. T. Khambai 502
167. 104791 Begonia sp. C. Maknoi 5667
168. 105678 Begonia sp. Thitiporn Pingyot 135
169. 105702 Begonia sp. Thitiporn Pingyot 164
170. 105946 Begonia sp. W. Pongamornkul 6422
171. 106773 Begonia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 493
172. 110075 Begonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 948
173. 110180 Begonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1053
174. 110191 Begonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1064
175. 110204 Begonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1077
176. 111258 Begonia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-206
177. 111294 Begonia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-242
178. 111673 Begonia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-196
179. 112391 Begonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1168
180. 112419 Begonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1196
181. 112488 Begonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1265
182. 112827 Begonia sp. N. Muangyen 2314
183. 112917 Begonia sp. K. Kertsawang 3755
184. 113467 Begonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-168
185. 113936 Begonia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-186
186. 116036 Begonia sp. K. Wangwasit 180912-25
187. 116929 Begonia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-121
188. 116933 Begonia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-125
189. 117219 Begonia sp. N. Muangyen 2486
190. 117220 Begonia sp. N. Muangyen 2487
191. 117221 Begonia sp. N. Muangyen 2488
192. 116817 Begonia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-009
193. 116832 Begonia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-024
194. 117020 Begonia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-213
195. 117193 Begonia sp. N. Muangyen 2460
196. 117561 Begonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1653
197. 119076 Begonia sp. N. Boonruang 0184
198. 119091 Begonia sp. N. Boonruang 0199
199. 120579 Begonia sp. N. Muangyen 2345
200. 121224 Begonia sp. N. Boonruang 0285
201. 121330 Begonia sp. N. Boonruang 0391
202. 121552 Begonia sp. N. Boonruang 0456
203. 122717 Begonia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-187
204. 122807 Begonia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-277
205. 123690 Begonia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-227
206. 123392 Begonia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-386
207. 123397 Begonia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-391
208. 123410 Begonia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-404
209. 123764 Begonia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-301

ปิด

QR code