ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 105073
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ipomoea sp.
Family name

ชื่อวงศ์

CONVOLVULACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 6262
Collected date

วันที่เก็บ

11 Nov 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber. Flowers white with dark purple insides.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phetchabun, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

41    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5078 Ipomoea sp. W. Nanakorn et al. 5078
2. 5194 Ipomoea sp. W. Nanakorn et al. 5194
3. 6053 Ipomoea sp. W. Nanakorn et al. 6053
4. 7814 Ipomoea sp. W. Nanakorn et al. 7814
5. 9909 Ipomoea sp. W. Pongamornkul 18
6. 16664 Ipomoea sp. S. Sasrirat 113
7. 16718 Ipomoea sp. S. Sasrirat 167
8. 22041 Ipomoea sp. M. Norsaengsri 1796
9. 53424 Ipomoea sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8104
10. 53756 Ipomoea sp. C. Maknoi 3037
11. 54221 Ipomoea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8241
12. 55432 Ipomoea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8420
13. 55753 Ipomoea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8553
14. 56345 Ipomoea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8982
15. 62889 Ipomoea sp. C. Lakoet 225
16. 64128 Ipomoea sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2530
17. 71499 Ipomoea sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1036
18. 79766 Ipomoea sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097755
19. 80333 Ipomoea sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-148
20. 80338 Ipomoea sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-153
21. 86932 Ipomoea sp. C. Glamwaewwong 225/58
22. 93739 Ipomoea sp. K. Kertsawang 3658
23. 94218 Ipomoea sp. W. Pongamornkul 5918
24. 96000 Ipomoea sp. P. Phaosrichai 398
25. 96021 Ipomoea sp. P. Phaosrichai 419
26. 98171 Ipomoea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-051
27. 98579 Ipomoea sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-056
28. 104720 Ipomoea sp. C. Maknoi 5595
29. 111239 Ipomoea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-187
30. 111706 Ipomoea sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-226
31. 113127 Ipomoea sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6732
32. 114148 Ipomoea sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-398
33. 115064 Ipomoea sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 599
34. 115393 Ipomoea sp. C. Maknoi 5238
35. 116075 Ipomoea sp. K. Wangwasit 180913-9
36. 116930 Ipomoea sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-122
37. 118347 Ipomoea sp. K. Inthamma 235
38. 120736 Ipomoea sp. N. Muangyen 2718
39. 120737 Ipomoea sp. N. Muangyen 2719
40. 121037 Ipomoea sp. N. Muangyen 3019
41. 121847 Ipomoea sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1182

ปิด

QR code