ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 106547
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Porina sp.
Family name

ชื่อวงศ์

PORINACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Orrapin OP53
Collected date

วันที่เก็บ

19 Mar 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Tak, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1049
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

20    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 106522 Porina sp. Orrapin OP23
2. 106545 Porina sp. Orrapin OP34
3. 106546 Porina sp. Orrapin OP54
4. 106553 Porina sp. Orrapin OP46
5. 106554 Porina sp. Orrapin OP13
6. 106555 Porina sp. Orrapin OP58
7. 106703 Porina sp. Orrapin 45
8. 108111 Porina sp. Sureeporn Jariangprasert 198
9. 119171 Porina sp. Sureeporn Jariangprasert 190
10. 119172 Porina sp. Sureeporn Jariangprasert 481
11. 119173 Porina sp. Sureeporn Jariangprasert 491
12. 119174 Porina sp. Sureeporn Jariangprasert 497
13. 119175 Porina sp. Sureeporn Jariangprasert 505
14. 119176 Porina sp. Sureeporn Jariangprasert 555
15. 119177 Porina sp. Sureeporn Jariangprasert 557
16. 119178 Porina sp. Sureeporn Jariangprasert 1588
17. 119179 Porina sp. Sureeporn Jariangprasert 1592
18. 119180 Porina sp. Sureeporn Jariangprasert 1593
19. 119181 Porina sp. Sureeporn Jariangprasert 1595
20. 120068 Porina sp. Sureeporn Jariangprasert 7099

ปิด

QR code