ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 106652
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Everniastrum sp.
Family name

ชื่อวงศ์

PARMELIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Saranyoo Sudee 7237.3
Collected date

วันที่เก็บ

23 Oct 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

15    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 101935 Everniastrum sp. Sureeporn Jariangprasert 6119
2. 101936 Everniastrum sp. Sureeporn Jariangprasert 6108
3. 101937 Everniastrum sp. Sureeporn Jariangprasert 5830
4. 101938 Everniastrum sp. Sureeporn Jariangprasert 5738
5. 101939 Everniastrum sp. Sureeporn Jariangprasert 5366
6. 101940 Everniastrum sp. Sureeporn Jariangprasert 5872
7. 101941 Everniastrum sp. Sureeporn Jariangprasert s.n.
8. 119305 Everniastrum sp. Sureeporn Jariangprasert 6108
9. 119762 Everniastrum sp. Sureeporn Jariangprasert 6765
10. 119763 Everniastrum sp. Sureeporn Jariangprasert 6766
11. 119764 Everniastrum sp. Sureeporn Jariangprasert 6767
12. 119800 Everniastrum sp. Sureeporn Jariangprasert 6772
13. 119801 Everniastrum sp. Sureeporn Jariangprasert 6773
14. 119802 Everniastrum sp. Sureeporn Jariangprasert 6774
15. 119868 Everniastrum sp. Sureeporn Jariangprasert 6891

ปิด

QR code