ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 106742
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Graphis sp.
Family name

ชื่อวงศ์

GRAPHIDACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sasiwan Kamplew 6423
Collected date

วันที่เก็บ

25 Dec 1997
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1475
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

87    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 101420 Graphis sp. Somphong SP.4
2. 101421 Graphis sp. Pranom Thamsura 125
3. 101422 Graphis sp. S. Khamplew SS.40
4. 101423 Graphis sp. S. Khamplew SS.10
5. 101424 Graphis sp. Panithaphitcha PP.11
6. 101425 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 6155
7. 101426 Graphis sp. S. Khamplew SS.45
8. 101427 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 6156
9. 101428 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 6304
10. 101429 Graphis sp. S. Khamplew SS.2
11. 101435 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 584
12. 101468 Graphis sp. Somphong SP.21
13. 101469 Graphis sp. Somphong SP.17
14. 101470 Graphis sp. Somphong SP.3
15. 101471 Graphis sp. Somphong SP.2
16. 101472 Graphis sp. Somphong SP.24
17. 101473 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 6731
18. 101474 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 6751
19. 101475 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 6795
20. 101476 Graphis sp. Somphong SP.23
21. 101477 Graphis sp. Somphong SP.18
22. 101478 Graphis sp. Somphong SP.16
23. 101479 Graphis sp. Somphong SP.13
24. 101480 Graphis sp. Somphong SP.12
25. 101481 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 58(5)
26. 101482 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 89(1)
27. 101483 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 1(1)
28. 101484 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 3(3)
29. 101485 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 76(3)
30. 101486 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 44(1)
31. 101487 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 2(1)
32. 101488 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 823
33. 101489 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 824
34. 101490 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 827
35. 101491 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 828
36. 101492 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 829
37. 101493 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 512
38. 101494 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 537
39. 101495 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 539
40. 101496 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 575
41. 101497 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 590
42. 101498 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 636
43. 101499 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 680
44. 101500 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 688
45. 101501 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 721
46. 101502 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 758
47. 101503 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 921
48. 101504 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 778
49. 101505 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 920
50. 101506 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 966
51. 101507 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 743
52. 101508 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 924
53. 101509 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 686
54. 101510 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 684
55. 101511 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 677
56. 101512 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 607
57. 101513 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 509
58. 101514 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 564
59. 101515 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 814
60. 101516 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 992
61. 101517 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 805
62. 101518 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 740
63. 101519 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 513
64. 101520 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 929
65. 101521 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 928
66. 101522 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 753
67. 101523 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 492
68. 106706 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 6449
69. 106707 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 6444
70. 106708 Graphis sp. Pranom Thamsura 6349
71. 106709 Graphis sp. Pranom Thamsura 6367
72. 106710 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 6409
73. 106711 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 6396
74. 106726 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 6384
75. 106729 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 6304
76. 106731 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 6389
77. 106732 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 6646
78. 106733 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 6397
79. 106734 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 6425
80. 106735 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 6392
81. 106736 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 6342
82. 106737 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 6422
83. 106738 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 6410
84. 106739 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 6343
85. 106740 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 6341
86. 106741 Graphis sp. Sasiwan Kamplew 6437
87. 108252 Graphis sp. Sureeporn Jariangprasert 5852

ปิด

QR code