ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 107138
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Leptogium sp.
Family name

ชื่อวงศ์

COLLEMATACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 4946
Collected date

วันที่เก็บ

4 Feb 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

72    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 97706 Leptogium sp. S. Watthana 09-01-23
2. 97708 Leptogium sp. S. Watthana 05-01-3
3. 97709 Leptogium sp. S. Watthana 05-01-5
4. 106532 Leptogium sp. Orrapin OP72
5. 106537 Leptogium sp. Orrapin OP77
6. 106571 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 7166
7. 106572 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 7167
8. 106583 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 7181
9. 106653 Leptogium sp. Saranyoo Sudee 7239
10. 107116 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 62
11. 107117 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 554
12. 107118 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 1359
13. 107119 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 1434
14. 107120 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 1509
15. 107121 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 2501
16. 107122 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 2877
17. 107123 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 2883
18. 107124 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 2884.1
19. 107125 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 2908
20. 107126 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 2909
21. 107127 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 2910
22. 107128 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 2911
23. 107129 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 2912
24. 107130 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 4365
25. 107131 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 4398
26. 107132 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 4399
27. 107133 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 4851
28. 107134 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 4852
29. 107135 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 4894
30. 107136 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 4917
31. 107139 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 4947
32. 107140 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 4979
33. 107141 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 4988
34. 107142 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 5046
35. 107143 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 5055
36. 107144 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 5265
37. 107145 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 5688
38. 107146 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 5714
39. 107147 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 5721
40. 107148 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 5731
41. 107149 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 5748
42. 107150 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 5753
43. 107151 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 5754
44. 107152 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 6170
45. 107154 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 6188
46. 107155 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 6189
47. 107156 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 6296
48. 107161 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 82
49. 107601 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 6197
50. 107602 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 6198
51. 107603 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 6191
52. 107604 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 6206
53. 107605 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 6205
54. 107606 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 6210
55. 107607 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 6214
56. 107608 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 6219
57. 107609 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 6217
58. 119710 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 6688
59. 119755 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 6758
60. 119758 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 6761
61. 119811 Leptogium sp. Boonrat 6835
62. 119843 Leptogium sp. Juthamanee 6865
63. 120319 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 6
64. 120338 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 25
65. 120344 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 31
66. 120351 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 38
67. 120360 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 48
68. 120390 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 81
69. 120404 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 97
70. 120411 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 104
71. 120424 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 118
72. 119938 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 6932

ปิด

QR code