ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 107620
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ramalina sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RAMALINACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 1276
Collected date

วันที่เก็บ

13 Nov 2000
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1630
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

53    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 107621 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1277
2. 107622 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1278
3. 107623 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1282
4. 107624 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1286
5. 107625 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1289
6. 107626 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1301
7. 107627 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1304
8. 107628 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 6086
9. 107629 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 6111
10. 107630 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1275
11. 107631 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1306
12. 107632 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1273
13. 107633 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1274
14. 107634 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1279
15. 107635 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1280
16. 107636 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1288
17. 107637 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1303
18. 107638 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 2314
19. 107639 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1308
20. 107640 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1309
21. 107641 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1310
22. 107642 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1311
23. 107643 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 213.4
24. 107644 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 465
25. 107645 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 739
26. 107646 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1193
27. 107647 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1272
28. 107648 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1281
29. 107649 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1283
30. 107650 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1284
31. 107651 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1285
32. 107652 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1287
33. 107653 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1290
34. 107654 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1291
35. 107655 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1292
36. 107656 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1292.2
37. 107681 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1293
38. 107682 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1294
39. 107683 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1295
40. 107684 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1296
41. 107685 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1297
42. 107686 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1298
43. 107687 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1299
44. 107688 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1300
45. 107689 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1300.2
46. 107690 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1302
47. 107691 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1305
48. 107692 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1307
49. 107693 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 5527
50. 107694 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 5865
51. 107695 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 6249
52. 107696 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 6220
53. 107697 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 181.8

ปิด

QR code