ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 107807
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Usnea sp.
Family name

ชื่อวงศ์

USNEACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 1232
Collected date

วันที่เก็บ

13 Nov 2000
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1640
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

379    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 97700 Usnea sp. S. Watthana 09-01-29
2. 106561 Usnea sp. Orrapin OP84
3. 106606 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7211
4. 106607 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7212
5. 106608 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7213
6. 106636 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7223
7. 106637 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7224
8. 106638 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7225
9. 106639 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7226
10. 106640 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7227
11. 106641 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7228
12. 106642 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7229
13. 106643 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7231
14. 106705 Usnea sp. Orrapin 83
15. 107752 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 236.2
16. 107753 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 242.1
17. 107754 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 376
18. 107911 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1120
19. 107912 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1131
20. 107913 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1246
21. 107914 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1261
22. 107915 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2831
23. 107916 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6064
24. 107917 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1019
25. 107918 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1020
26. 107919 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1022
27. 107920 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1023
28. 107921 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1029
29. 107922 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1032
30. 107923 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1033
31. 107924 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1034
32. 107925 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1036
33. 107926 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1038
34. 107927 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1039
35. 107928 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1040
36. 107929 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1041
37. 107930 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1042
38. 107931 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1043
39. 107932 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1045
40. 107933 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1046
41. 107934 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1047
42. 107935 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1048
43. 107936 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1049
44. 107937 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1050
45. 107938 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1053
46. 107939 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1054
47. 107940 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1055
48. 107941 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1058
49. 107942 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1018
50. 107943 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1060
51. 107944 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1061
52. 107945 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1062
53. 107946 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1063
54. 107947 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1063
55. 107948 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1065
56. 107949 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1066
57. 107950 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1069
58. 107951 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1070
59. 107952 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1074
60. 107953 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1075
61. 107954 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1077
62. 107955 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1078
63. 107956 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1081
64. 107957 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1084
65. 107958 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1086
66. 107959 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1093
67. 107960 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1097
68. 107961 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1101
69. 107962 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1110.1
70. 107963 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1110.2
71. 107964 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1112
72. 107965 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1113
73. 107966 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1117
74. 107967 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1118
75. 107968 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1119
76. 107969 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1121
77. 107755 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1007.1
78. 107756 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1013
79. 107757 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1014
80. 107758 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1015
81. 107759 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1025
82. 107760 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1026
83. 107761 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1027
84. 107762 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1030
85. 107763 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1037
86. 107764 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1051
87. 107765 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1102.1
88. 107766 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1102.2
89. 107767 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1111
90. 107768 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1132
91. 107769 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1138
92. 107770 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1149
93. 107771 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1154.1
94. 107772 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1154.2
95. 107773 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1163
96. 107774 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2835.2
97. 107775 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6085
98. 107776 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1178
99. 107777 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1181
100. 107778 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1182
101. 107779 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1183
102. 107780 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1184
103. 107781 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1185
104. 107782 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1187
105. 107783 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1188
106. 107784 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1189
107. 107785 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1190
108. 107786 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1191
109. 107787 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1192
110. 107788 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1194
111. 107789 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1195
112. 107790 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1196
113. 107791 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1197
114. 107792 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1200
115. 107793 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1201
116. 107794 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1202
117. 107795 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1203
118. 107796 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1207
119. 107797 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1208
120. 107798 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1209
121. 107799 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1212
122. 107800 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1214
123. 107801 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1218
124. 107802 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1219
125. 107803 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1220
126. 107804 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1223
127. 107805 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1224
128. 107806 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1231
129. 107808 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1233
130. 107809 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1234
131. 107810 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1235
132. 107811 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1236
133. 107812 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1237
134. 107813 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1238
135. 107814 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1239
136. 107815 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1240
137. 107816 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1241
138. 107817 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1243
139. 107818 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1249
140. 107819 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1250
141. 107820 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1251
142. 107821 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1257
143. 107822 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1260
144. 107823 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1263
145. 107824 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1265
146. 107825 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1267
147. 107826 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1268
148. 107827 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1316
149. 107828 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1317
150. 107829 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1425
151. 107830 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1427
152. 107831 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1430
153. 107832 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2000
154. 107833 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2315
155. 107834 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2830
156. 107835 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2834
157. 107836 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2835.4
158. 107837 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 3875
159. 107838 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 4180
160. 107839 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 4307
161. 107840 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 4317
162. 107841 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 4319.1
163. 107842 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 4319.2
164. 107843 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 4899
165. 107844 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5499.1
166. 107845 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5499.2
167. 107846 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5664
168. 107847 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5665.1
169. 107848 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5665.2
170. 107849 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5666
171. 107850 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5667
172. 107851 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5668
173. 107852 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5669
174. 107853 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5671
175. 107854 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5672
176. 107855 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5674
177. 107856 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5677
178. 107857 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5866
179. 107858 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5867
180. 107859 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6065
181. 107860 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6066.1
182. 107861 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6066.2
183. 107862 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6083
184. 107863 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6084
185. 107864 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6136
186. 107865 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6272
187. 107866 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6271
188. 107867 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7230.11
189. 107868 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7231
190. 107869 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 220.2
191. 107870 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1104
192. 107871 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1141
193. 107872 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1198
194. 107873 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1271
195. 107874 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1129
196. 107875 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1230
197. 107876 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1076
198. 107877 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1122
199. 107878 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 450
200. 107970 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1125
201. 107971 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1126
202. 107972 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1128
203. 107973 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1134
204. 107974 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1136
205. 107975 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1137
206. 107976 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1140.1
207. 107977 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1140.2
208. 107978 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1142
209. 107979 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1143
210. 107980 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1144
211. 107981 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1145
212. 107982 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1146
213. 107983 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1148
214. 107984 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1151
215. 107985 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1152
216. 107986 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1153.1
217. 107987 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1153.2
218. 107988 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1157
219. 107989 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1158
220. 107990 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1160
221. 107991 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1162
222. 107992 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1164
223. 107993 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1165
224. 107994 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1166
225. 107995 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1170
226. 107996 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1171
227. 107997 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1172
228. 107998 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1176
229. 107999 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1177
230. 108000 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 109
231. 108001 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 154
232. 108002 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 218
233. 108003 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 221
234. 108004 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 235.2
235. 108005 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 236.1
236. 108006 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 236.3
237. 108007 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 243
238. 108008 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 244
239. 108009 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 280
240. 108010 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 360
241. 108011 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 367
242. 108012 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 368
243. 108013 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 376.1
244. 108014 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 377
245. 108015 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 396
246. 108016 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 448
247. 108017 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 449
248. 108018 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 472
249. 108019 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 734
250. 108020 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1000
251. 108021 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1002
252. 108022 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1004
253. 108023 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1005
254. 108024 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1007.2
255. 108025 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1008
256. 108026 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1009
257. 108027 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1012
258. 108028 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1017.1
259. 108029 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1017.2
260. 107879 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1052
261. 107880 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1059
262. 107881 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1114
263. 107882 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1229
264. 107883 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1080
265. 107884 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1123
266. 107885 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1130
267. 107886 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 433
268. 107887 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1092
269. 107888 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1270
270. 107889 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2835.3
271. 107890 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 220.1
272. 107891 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 242.2
273. 107892 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 397
274. 107893 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 469
275. 107894 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1099
276. 107895 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2829
277. 107896 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 3312
278. 107897 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 361
279. 107898 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1011
280. 107899 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1139
281. 107900 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1155
282. 107901 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1186
283. 107902 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1262
284. 107903 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2835.1
285. 107904 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1226
286. 107905 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6270
287. 107906 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 369
288. 107907 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 732
289. 107908 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1016
290. 107909 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1028
291. 107910 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1057
292. 108229 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2839
293. 119518 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1213
294. 119519 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1211
295. 119520 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1247
296. 119521 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1244
297. 119522 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1108
298. 119523 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5468
299. 119524 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5673
300. 119525 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1168
301. 119526 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5670
302. 119527 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5676
303. 119528 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 362
304. 119529 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1006
305. 119530 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1010
306. 119531 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1210
307. 119532 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1067
308. 119533 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1242
309. 119534 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2832
310. 119535 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2837
311. 119536 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5678
312. 119537 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1159
313. 119538 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1150
314. 119539 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1044
315. 119540 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1031
316. 119541 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1056
317. 119542 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1071
318. 119543 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2832
319. 119544 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1156
320. 119545 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1173
321. 119546 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1174
322. 119547 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 4369
323. 119548 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert U6681
324. 119549 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1319
325. 119550 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1073
326. 119551 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 220.3
327. 119552 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1079
328. 119553 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1082
329. 119554 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1095
330. 119555 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1096
331. 119556 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1098
332. 119557 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1124
333. 119558 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1264
334. 119559 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1269
335. 119560 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 4308
336. 119561 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6147
337. 119562 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1266
338. 119563 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 375
339. 119564 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1225
340. 119565 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1227
341. 119566 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1245
342. 119722 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6710
343. 119723 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6711
344. 119724 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6712
345. 119791 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6812
346. 119809 Usnea sp. Juthamanee 6833
347. 119833 Usnea sp. Krittiya 6859
348. 119834 Usnea sp. Krittiya 6860
349. 119835 Usnea sp. Krittiya 6861
350. 119889 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6948
351. 119890 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6949
352. 119893 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6952
353. 119894 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6953
354. 119895 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6954
355. 119898 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6957
356. 119901 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6959
357. 119902 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6960
358. 119904 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6962
359. 119905 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6963
360. 119907 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6966
361. 119910 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6903
362. 119911 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6904
363. 119912 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6905
364. 119913 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6906
365. 119926 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6919
366. 119927 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6920
367. 119928 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6921
368. 119929 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6922
369. 120363 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 51
370. 119935 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6928
371. 119937 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6931
372. 119981 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7013
373. 119982 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7014
374. 120076 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7109
375. 120077 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7110
376. 120078 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7111
377. 120115 Usnea sp. Saranyoo Sudee 7154
378. 120116 Usnea sp. Saranyoo Sudee 7155
379. 120117 Usnea sp. Saranyoo Sudee 7156

ปิด

QR code