ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 107942
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Usnea sp.
Family name

ชื่อวงศ์

USNEACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 1018
Collected date

วันที่เก็บ

13 Nov 2000
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1640
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

379    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 97700 Usnea sp. S. Watthana 09-01-29
2. 106561 Usnea sp. Orrapin OP84
3. 106606 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7211
4. 106607 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7212
5. 106608 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7213
6. 106636 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7223
7. 106637 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7224
8. 106638 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7225
9. 106639 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7226
10. 106640 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7227
11. 106641 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7228
12. 106642 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7229
13. 106643 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7231
14. 106705 Usnea sp. Orrapin 83
15. 107768 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1132
16. 107769 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1138
17. 107770 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1149
18. 107771 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1154.1
19. 107772 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1154.2
20. 107773 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1163
21. 107774 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2835.2
22. 107775 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6085
23. 107776 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1178
24. 107777 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1181
25. 107778 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1182
26. 107779 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1183
27. 107780 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1184
28. 107781 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1185
29. 107782 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1187
30. 107783 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1188
31. 107784 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1189
32. 107785 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1190
33. 107786 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1191
34. 107787 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1192
35. 107788 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1194
36. 107789 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1195
37. 107790 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1196
38. 107791 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1197
39. 107792 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1200
40. 107793 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1201
41. 107794 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1202
42. 107795 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1203
43. 107796 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1207
44. 107797 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1208
45. 107798 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1209
46. 107799 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1212
47. 107800 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1214
48. 107801 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1218
49. 107802 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1219
50. 107803 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1220
51. 107804 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1223
52. 107805 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1224
53. 107806 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1231
54. 107807 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1232
55. 107808 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1233
56. 107809 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1234
57. 107810 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1235
58. 107811 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1236
59. 107812 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1237
60. 107813 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1238
61. 107814 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1239
62. 107815 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1240
63. 107816 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1241
64. 107817 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1243
65. 107818 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1249
66. 107819 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1250
67. 107820 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1251
68. 107821 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1257
69. 107822 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1260
70. 107823 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1263
71. 107824 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1265
72. 107825 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1267
73. 107826 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1268
74. 107827 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1316
75. 107828 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1317
76. 107829 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1425
77. 107830 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1427
78. 107831 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1430
79. 107832 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2000
80. 107833 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2315
81. 107834 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2830
82. 107835 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2834
83. 107836 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2835.4
84. 107837 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 3875
85. 107838 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 4180
86. 107839 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 4307
87. 107840 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 4317
88. 107841 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 4319.1
89. 107842 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 4319.2
90. 107843 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 4899
91. 107844 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5499.1
92. 107752 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 236.2
93. 107753 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 242.1
94. 107754 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 376
95. 107755 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1007.1
96. 107756 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1013
97. 107757 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1014
98. 107758 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1015
99. 107759 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1025
100. 107760 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1026
101. 107761 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1027
102. 107762 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1030
103. 107763 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1037
104. 107764 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1051
105. 107765 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1102.1
106. 107766 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1102.2
107. 107767 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1111
108. 108229 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2839
109. 107845 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5499.2
110. 107846 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5664
111. 107847 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5665.1
112. 107848 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5665.2
113. 107849 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5666
114. 107850 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5667
115. 107851 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5668
116. 107852 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5669
117. 107853 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5671
118. 107854 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5672
119. 107855 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5674
120. 107856 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5677
121. 107857 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5866
122. 107858 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5867
123. 107859 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6065
124. 107860 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6066.1
125. 107861 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6066.2
126. 107862 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6083
127. 107863 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6084
128. 107864 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6136
129. 107865 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6272
130. 107866 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6271
131. 107867 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7230.11
132. 107868 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7231
133. 107869 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 220.2
134. 107870 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1104
135. 107871 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1141
136. 107872 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1198
137. 107873 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1271
138. 107874 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1129
139. 107875 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1230
140. 107876 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1076
141. 107877 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1122
142. 107878 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 450
143. 107879 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1052
144. 107880 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1059
145. 107881 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1114
146. 107882 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1229
147. 107883 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1080
148. 107884 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1123
149. 107885 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1130
150. 107886 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 433
151. 107887 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1092
152. 107888 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1270
153. 107889 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2835.3
154. 107890 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 220.1
155. 107891 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 242.2
156. 107892 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 397
157. 107893 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 469
158. 107894 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1099
159. 107895 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2829
160. 107896 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 3312
161. 107897 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 361
162. 107898 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1011
163. 107899 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1139
164. 107900 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1155
165. 107901 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1186
166. 107902 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1262
167. 107903 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2835.1
168. 107904 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1226
169. 107905 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6270
170. 107906 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 369
171. 107907 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 732
172. 107908 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1016
173. 107909 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1028
174. 107910 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1057
175. 107911 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1120
176. 107912 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1131
177. 107913 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1246
178. 107914 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1261
179. 107915 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2831
180. 107916 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6064
181. 107917 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1019
182. 107918 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1020
183. 107919 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1022
184. 107920 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1023
185. 107921 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1029
186. 107922 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1032
187. 107923 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1033
188. 107924 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1034
189. 107925 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1036
190. 107926 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1038
191. 107927 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1039
192. 107928 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1040
193. 107929 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1041
194. 107930 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1042
195. 107931 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1043
196. 107932 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1045
197. 107933 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1046
198. 107934 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1047
199. 107935 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1048
200. 107936 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1049
201. 107937 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1050
202. 107938 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1053
203. 107939 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1054
204. 107940 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1055
205. 107941 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1058
206. 107943 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1060
207. 107944 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1061
208. 107945 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1062
209. 107946 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1063
210. 107947 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1063
211. 107948 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1065
212. 107949 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1066
213. 107950 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1069
214. 107951 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1070
215. 107952 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1074
216. 107953 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1075
217. 107954 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1077
218. 107955 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1078
219. 107956 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1081
220. 107957 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1084
221. 107958 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1086
222. 107959 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1093
223. 107960 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1097
224. 107961 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1101
225. 107962 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1110.1
226. 107963 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1110.2
227. 107964 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1112
228. 107965 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1113
229. 107966 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1117
230. 107967 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1118
231. 107968 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1119
232. 107969 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1121
233. 107970 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1125
234. 107971 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1126
235. 107972 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1128
236. 107973 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1134
237. 107974 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1136
238. 107975 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1137
239. 107976 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1140.1
240. 107977 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1140.2
241. 107978 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1142
242. 107979 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1143
243. 107980 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1144
244. 107981 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1145
245. 107982 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1146
246. 107983 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1148
247. 107984 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1151
248. 107985 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1152
249. 107986 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1153.1
250. 107987 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1153.2
251. 107988 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1157
252. 107989 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1158
253. 107990 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1160
254. 107991 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1162
255. 107992 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1164
256. 107993 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1165
257. 107994 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1166
258. 107995 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1170
259. 107996 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1171
260. 107997 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1172
261. 107998 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1176
262. 107999 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1177
263. 108000 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 109
264. 108001 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 154
265. 108002 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 218
266. 108003 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 221
267. 108004 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 235.2
268. 108005 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 236.1
269. 108006 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 236.3
270. 108007 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 243
271. 108008 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 244
272. 108009 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 280
273. 108010 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 360
274. 108011 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 367
275. 108012 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 368
276. 108013 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 376.1
277. 108014 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 377
278. 108015 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 396
279. 108016 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 448
280. 108017 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 449
281. 108018 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 472
282. 108019 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 734
283. 108020 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1000
284. 108021 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1002
285. 108022 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1004
286. 108023 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1005
287. 108024 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1007.2
288. 108025 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1008
289. 108026 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1009
290. 108027 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1012
291. 108028 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1017.1
292. 108029 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1017.2
293. 119518 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1213
294. 119519 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1211
295. 119520 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1247
296. 119521 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1244
297. 119522 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1108
298. 119523 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5468
299. 119524 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5673
300. 119525 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1168
301. 119526 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5670
302. 119527 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5676
303. 119528 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 362
304. 119529 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1006
305. 119530 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1010
306. 119531 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1210
307. 119532 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1067
308. 119533 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1242
309. 119534 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2832
310. 119535 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2837
311. 119536 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5678
312. 119537 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1159
313. 119538 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1150
314. 119539 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1044
315. 119540 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1031
316. 119541 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1056
317. 119542 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1071
318. 119543 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2832
319. 119544 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1156
320. 119545 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1173
321. 119546 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1174
322. 119547 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 4369
323. 119548 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert U6681
324. 119549 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1319
325. 119550 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1073
326. 119551 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 220.3
327. 119552 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1079
328. 119553 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1082
329. 119554 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1095
330. 119555 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1096
331. 119556 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1098
332. 119557 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1124
333. 119558 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1264
334. 119559 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1269
335. 119560 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 4308
336. 119561 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6147
337. 119562 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1266
338. 119563 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 375
339. 119564 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1225
340. 119565 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1227
341. 119566 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1245
342. 119722 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6710
343. 119723 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6711
344. 119724 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6712
345. 119791 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6812
346. 119809 Usnea sp. Juthamanee 6833
347. 119833 Usnea sp. Krittiya 6859
348. 119834 Usnea sp. Krittiya 6860
349. 119835 Usnea sp. Krittiya 6861
350. 119889 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6948
351. 119890 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6949
352. 119893 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6952
353. 119894 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6953
354. 119895 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6954
355. 119898 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6957
356. 119901 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6959
357. 119902 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6960
358. 119904 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6962
359. 119905 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6963
360. 119907 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6966
361. 119910 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6903
362. 119911 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6904
363. 119912 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6905
364. 119913 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6906
365. 119926 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6919
366. 119927 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6920
367. 119928 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6921
368. 119929 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6922
369. 119935 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6928
370. 119937 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6931
371. 119981 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7013
372. 119982 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7014
373. 120076 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7109
374. 120077 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7110
375. 120078 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7111
376. 120115 Usnea sp. Saranyoo Sudee 7154
377. 120116 Usnea sp. Saranyoo Sudee 7155
378. 120117 Usnea sp. Saranyoo Sudee 7156
379. 120363 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 51

ปิด

QR code