ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 108244
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria pertusa (L.) Tuck.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 5843
Collected date

วันที่เก็บ

22 Jan 2005
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

107    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 99599 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 2321
2. 99600 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 2326
3. 99601 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3257
4. 99602 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 2330
5. 99603 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3077
6. 99604 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3076
7. 99605 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 2339
8. 99606 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3074
9. 99607 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 2332
10. 99608 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3104
11. 99609 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3248
12. 99610 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3254
13. 99611 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3078
14. 99612 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 2308
15. 99525 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3572
16. 99526 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3199
17. 99527 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3022
18. 99528 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3663
19. 99529 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 2639
20. 99530 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3973
21. 99531 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3972
22. 99532 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3261
23. 99533 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3157
24. 99534 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3152
25. 99535 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3941
26. 99536 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 4785
27. 99537 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 4025
28. 99538 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 4024
29. 99539 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 2920
30. 99540 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3386
31. 99541 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3392
32. 99542 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3394
33. 99543 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3393
34. 99544 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3926
35. 99545 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3370
36. 99546 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3024
37. 99547 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3028
38. 99548 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3021
39. 99549 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3031
40. 99550 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3529
41. 99551 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3378
42. 99552 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3046
43. 99553 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3560
44. 99554 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3687
45. 99555 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3675
46. 99556 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3559
47. 99557 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 4310
48. 99558 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 1818
49. 99559 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3158
50. 99560 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 2358
51. 99561 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3177
52. 99562 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 4487
53. 99563 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 4311
54. 99564 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3194
55. 99565 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3693
56. 99566 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 2350
57. 99567 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 2354
58. 99568 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 2349
59. 99569 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3680
60. 99570 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3674
61. 99571 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 4101
62. 99572 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 4109
63. 99573 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 4102
64. 99574 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 1801
65. 99575 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 1798
66. 99576 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 2386
67. 99577 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 1797
68. 99578 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 1796
69. 99579 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 1795
70. 99580 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3711
71. 99581 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 1814
72. 99582 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 4123
73. 99583 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 4127
74. 99584 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 4091
75. 99585 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 1758
76. 99586 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 1760
77. 99587 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 2313
78. 99588 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 16
79. 99589 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 1746
80. 99590 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 1748
81. 99591 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 4137
82. 99592 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3511
83. 99593 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3411
84. 99594 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3422
85. 99595 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3409
86. 99596 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3573
87. 99597 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3247
88. 99598 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3086
89. 100596 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 5937
90. 100357 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 5521
91. 100440 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 5260
92. 100443 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 5269
93. 100456 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 5327
94. 103085 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 5044
95. 103088 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 5038
96. 103201 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 4049
97. 103251 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 4032
98. 103252 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 1829
99. 103402 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 3753
100. 103437 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 4698
101. 103455 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 2066
102. 103460 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 2421
103. 103522 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 2728
104. 103523 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 2729
105. 120142 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 5357
106. 120170 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 5340
107. 120238 Pertusaria pertusa (L.) Tuck. Sureeporn Jariangprasert 5349

ปิด

QR code