ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 108302
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pyxine cocoes (Sw.) Nyl.
Family name

ชื่อวงศ์

PHYSCIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 390
Collected date

วันที่เก็บ

17 Oct 1999
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Songkhla, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

11    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 108298 Pyxine cocoes (Sw.) Nyl. Sureeporn Jariangprasert s.n.
2. 108300 Pyxine cocoes (Sw.) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 1881
3. 119401 Pyxine cocoes (Sw.) Nyl. Sasiwan Kamplew 6370
4. 119402 Pyxine cocoes (Sw.) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 6379
5. 119403 Pyxine cocoes (Sw.) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 6416
6. 119404 Pyxine cocoes (Sw.) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 6452
7. 119406 Pyxine cocoes (Sw.) Nyl. Pranom Thamsura 6329
8. 119407 Pyxine cocoes (Sw.) Nyl. Pranom Thamsura 6335
9. 119409 Pyxine cocoes (Sw.) Nyl. Panithaphitcha 6365
10. 119410 Pyxine cocoes (Sw.) Nyl. Pranom Thamsura 6327
11. 119411 Pyxine cocoes (Sw.) Nyl. Pranom Thamsura 6381

ปิด

QR code