ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 111542
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Triumfetta pilosa Roth
Family name

ชื่อวงศ์

MALVACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-065
Collected date

วันที่เก็บ

5 Sep 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Grassland. Shrub 1 m high. Flower yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Xiangkhouang, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

65    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 227 Triumfetta pilosa Roth W. Nanakorn et al. 227
2. 1566 Triumfetta pilosa Roth W. Nanakorn et al. 1566
3. 1960 Triumfetta pilosa Roth W. Nanakorn et al. 1960
4. 1976 Triumfetta pilosa Roth W. Nanakorn et al. 1976
5. 1979 Triumfetta pilosa Roth W. Nanakorn et al. 1979
6. 2005 Triumfetta pilosa Roth W. Nanakorn et al. 2005
7. 5311 Triumfetta pilosa Roth W. Nanakorn et al. 5311
8. 4717 Triumfetta pilosa Roth W. Nanakorn et al. 4717
9. 5171 Triumfetta pilosa Roth W. Nanakorn et al. 5171
10. 5688 Triumfetta pilosa Roth W. Nanakorn et al. 5688
11. 9703 Triumfetta pilosa Roth W. Nanakorn et al. 9703
12. 10093 Triumfetta pilosa Roth W. Nanakorn et al. 10093
13. 12345 Triumfetta pilosa Roth P. Suksathan 1240
14. 12866 Triumfetta pilosa Roth P. Srisanga 396
15. 15952 Triumfetta pilosa Roth P. Suksathan & David J. Middleton 1862
16. 21324 Triumfetta pilosa Roth P. Srisanga 2175
17. 21433 Triumfetta pilosa Roth M. Norsaengsri 1678
18. 27229 Triumfetta pilosa Roth K. Wangwasit 051222-3
19. 30824 Triumfetta pilosa Roth J.F. Maxwell 07-25
20. 31779 Triumfetta pilosa Roth C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1186
21. 33129 Triumfetta pilosa Roth Warintorn K. 07-113
22. 40291 Triumfetta pilosa Roth C. Maknoi 2653
23. 40307 Triumfetta pilosa Roth C. Maknoi 2679
24. 42629 Triumfetta pilosa Roth M. Norsaengsri & S. Intamusik 6112
25. 42752 Triumfetta pilosa Roth M. Norsaengsri & S. Intamusik 6217
26. 45064 Triumfetta pilosa Roth M. Tanaros 466
27. 45689 Triumfetta pilosa Roth D. Khrueasan MS842
28. 48354 Triumfetta pilosa Roth K. Iwatsuki, N. Fukuoka, M. Hutoh & D. Chaiglom T-11089
29. 48978 Triumfetta pilosa Roth Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-53540
30. 50300 Triumfetta pilosa Roth Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52215
31. 50113 Triumfetta pilosa Roth K. Iwatsuki & N. Fukuoka T-10298
32. 50516 Triumfetta pilosa Roth Li-Jianwu Cx00135
33. 50937 Triumfetta pilosa Roth S. Watthana 3670
34. 52915 Triumfetta pilosa Roth Yin-Jiantao 1372
35. 60828 Triumfetta pilosa Roth Ling Shein Man 087137
36. 61435 Triumfetta pilosa Roth Law Shein 088312
37. 65608 Triumfetta pilosa Roth M. Norsaengsri 10096
38. 69910 Triumfetta pilosa Roth Kazumi Fujikawa, Mitsuo Matsumoto, Kenji Kano, Shigeo Yasuda, Ling Shein Man & Hong Mang 053226
39. 75318 Triumfetta pilosa Roth Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095004
40. 75681 Triumfetta pilosa Roth W. Tanming 569
41. 76583 Triumfetta pilosa Roth C. Maknoi 7152
42. 80377 Triumfetta pilosa Roth P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-192
43. 80453 Triumfetta pilosa Roth P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-268
44. 84302 Triumfetta pilosa Roth W. Khattiyot 393
45. 84451 Triumfetta pilosa Roth K. Kertsawang 3305
46. 87239 Triumfetta pilosa Roth C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-082
47. 88253 Triumfetta pilosa Roth W. Pongamornkul 5259
48. 88259 Triumfetta pilosa Roth W. Pongamornkul 5265
49. 89584 Triumfetta pilosa Roth W. Pongamornkul 5603
50. 94146 Triumfetta pilosa Roth W. Pongamornkul 5846
51. 94591 Triumfetta pilosa Roth W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3960
52. 96867 Triumfetta pilosa Roth C. Glamwaewwong 383/60
53. 98183 Triumfetta pilosa Roth C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-063
54. 105107 Triumfetta pilosa Roth C. Maknoi 6297
55. 109663 Triumfetta pilosa Roth Mueankwan D. 001
56. 109694 Triumfetta pilosa Roth Chakchai Nonthakhamchan 005
57. 111559 Triumfetta pilosa Roth C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-082
58. 111703 Triumfetta pilosa Roth C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-223
59. 114229 Triumfetta pilosa Roth W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-045
60. 120650 Triumfetta pilosa Roth N. Muangyen 2633
61. 123095 Triumfetta pilosa Roth W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-89
62. 123523 Triumfetta pilosa Roth C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-061
63. 124966 Triumfetta pilosa Roth N. Muangyen 2525.1
64. 126212 Triumfetta pilosa Roth J. Murata, H. Nagamasu, N. Kawakubo, H. Akiyama, N. Kuroiwa, A. Maeda and Khin Myo Htwe 022821
65. 126213 Triumfetta pilosa Roth Khin Myo Htwe 024122

ปิด

QR code