ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 11724
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon
Family name

ชื่อวงศ์

APOCYNACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 11724
Collected date

วันที่เก็บ

10 Aug 1998
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

David J. Middleton
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 3 m. high, fruit reddish.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

900
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

47    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4678 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon W. Nanakorn et al. 4678
2. 6255 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon W. Nanakorn et al. 6255
3. 6806 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon S. Watthana & P. Srisanga 39
4. 8969 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon W. Nanakorn et al. 8969
5. 8980 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon W. Nanakorn et al. 8980
6. 9189 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon W. Nanakorn et al. 9189
7. 12918 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon P. Srisanga 448
8. 14644 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 856
9. 19529 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon W. Pongamornkul 696
10. 20592 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1491
11. 20950 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon P. Srisanga 1962
12. 24629 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon C. Glamwaewwong 817
13. 30115 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon S. Watthana 2386
14. 29843 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon C. Maknoi 1435
15. 34256 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon W. Pongamornkul 1614
16. 36072 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon Jatupol K. 08-413
17. 37177 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon C. Maknoi 2059
18. 38436 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon C. Maknoi & P. Srisanga 2208
19. 38524 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon C. Maknoi & P. Srisanga 2296
20. 43120 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon Wang Hong 6433
21. 43012 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon Zhou Shi-shun 3694
22. 43974 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon S. Gardner ST2258
23. 44208 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon S. Gardner ST1802a
24. 44209 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon S. Gardner ST1802
25. 44432 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon Zhou Shi-shun 3716
26. 63075 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon Li-Jianwu 784
27. 73741 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon W. Pongamornkul 04151
28. 82060 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon M. Norsaengsri 12093
29. 82940 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon M. Norsaengsri 12324
30. 83763 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2790
31. 85060 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3295
32. 90169 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-92
33. 90387 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-309
34. 91042 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon N. Muangyen 1052
35. 92155 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon Ling Shein Mang 092986
36. 95762 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon W. Pongamornkul 6046
37. 96497 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon C. Glamwaewwong 013/60
38. 101065 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon W. Pongamornkul 6086
39. 101679 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon W. Pongamornkul 6220
40. 105793 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon Pimsiri PN065
41. 113346 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-47
42. 113678 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-379
43. 113472 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-173
44. 114418 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4761
45. 115040 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon P. Wongman 006
46. 116918 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-110
47. 118607 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon K. Kertsawang 3913

ปิด

QR code