ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 11774
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Knoxia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Serm 101
Collected date

วันที่เก็บ

7 Aug 1998
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 80 cm high. Flower white-purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

28    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 25217 Knoxia sp. P. Srisanga 2736
2. 45672 Knoxia sp. D. Khrueasan MS763
3. 46003 Knoxia sp. C. Maknoi 3915
4. 47964 Knoxia sp. M. Norsaengsri 7132
5. 50367 Knoxia sp. M.N. Tamura, S. Khoailm, W. Boonsawat & J.F. Maxwell T-60724
6. 51106 Knoxia sp. W. Pongamornkul 2712
7. 58524 Knoxia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9559
8. 67951 Knoxia sp. C. Lakoet 0332
9. 67958 Knoxia sp. C. Lakoet 0339
10. 71581 Knoxia sp. W. La-ongsri & W. Kuttiyot 1118
11. 72545 Knoxia sp. David J. Middleton, P. Karaket, S. Lindsay & S. Suddee 5259
12. 73247 Knoxia sp. C. Lakoet 0405
13. 73258 Knoxia sp. C. Lakoet 0416
14. 75678 Knoxia sp. W. Tanming 566
15. 83825 Knoxia sp. P. Phaosrichai 211
16. 84842 Knoxia sp. S. Watthana & W. La-ongsri 3920
17. 86526 Knoxia sp. W. Tanming 978
18. 86653 Knoxia sp. W. Tanming 876
19. 92755 Knoxia sp. N. Muangyen 1325
20. 94301 Knoxia sp. N. Muangyen 1429
21. 94574 Knoxia sp. N. Muangyen 1700
22. 98330 Knoxia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-210
23. 98345 Knoxia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-225
24. 100854 Knoxia sp. P. Phaosrichai 581
25. 111354 Knoxia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-302
26. 111541 Knoxia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-064
27. 111577 Knoxia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-100
28. 111582 Knoxia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-105

ปิด

QR code