ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 112777
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Psychotria sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

N. Muangyen 2264
Collected date

วันที่เก็บ

4 Jul 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 1-1.5 m high in dry evergreen forest. Fruit green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Kanchanaburi, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1070
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

71    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3438 Psychotria sp. W. Nanakorn et al. 3438
2. 4474 Psychotria sp. W. Nanakorn et al. 4474
3. 6357 Psychotria sp. W. Nanakorn et al. 6357
4. 11666 Psychotria sp. P. Srisanga 254
5. 12713 Psychotria sp. T.G. Laman 111
6. 13324 Psychotria sp. McDonald et al. 5697
7. 16760 Psychotria sp. Puff 990916.1.5
8. 16761 Psychotria sp. Puff 990916.1.6
9. 19124 Psychotria sp. W. Nanakorn et al. 19124
10. 21194 Psychotria sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2068
11. 23153 Psychotria sp. P. Srisanga 2533
12. 23200 Psychotria sp. P. Srisanga 2580
13. 23210 Psychotria sp. P. Srisanga 2590
14. 36034 Psychotria sp. Jatupol K. 08-375
15. 38403 Psychotria sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2175
16. 40267 Psychotria sp. C. Maknoi 2629
17. 40280 Psychotria sp. C. Maknoi 2642
18. 42289 Psychotria sp. Zhou Shi-shun 3423
19. 49691 Psychotria sp. K. Iwatsuki, H. Koyama, M. Hutoh & A. Chintayungkun T-8469
20. 49692 Psychotria sp. T. Shimizu, N. Fukuoka & A. Nalamphoon T-14724
21. 50002 Psychotria sp. T. Shimizu, K. Iwatsuki, N. Fukuoka & M. Hutoh M-13636
22. 50139 Psychotria sp. K. Iwatsuki, H. Koyama, M. Hutoh & A. Chintayungkun T-8408
23. 50140 Psychotria sp. T. Shimizu, K. Iwatsuki, N. Fukuoka, M. Hutoh, D. Chaiglom & A. Nalamphoon T-11591
24. 50163 Psychotria sp. T. Shimizu, K. Iwatsuki, N. Fukuoka & M. Hutoh M-13377
25. 52388 Psychotria sp. M. Norsaengsri 1587
26. 56760 Psychotria sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1950
27. 57170 Psychotria sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 285
28. 58253 Psychotria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8785
29. 59920 Psychotria sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2076
30. 60206 Psychotria sp. Zhou Shishun 3795
31. 63023 Psychotria sp. Li-Jianwu 664
32. 65904 Psychotria sp. K. Srithi 685
33. 66315 Psychotria sp. W. Pongamornkul 3355
34. 67864 Psychotria sp. M. Norsaengsri 10544
35. 73483 Psychotria sp. C. Lakoet 0643
36. 79015 Psychotria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-211
37. 79612 Psychotria sp. Philip Thomas with Thin Maung Soe & U Pone Yin 374
38. 84161 Psychotria sp. W. Pongamornkul 4947
39. 84246 Psychotria sp. S. Watthana & P. Srisanga 3079
40. 88300 Psychotria sp. W. Pongamornkul 5306
41. 89032 Psychotria sp. N. Muangyen 623
42. 93150 Psychotria sp. N. Turreira-Garcia 393
43. 93257 Psychotria sp. N. Turreira Garcia 531
44. 95069 Psychotria sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-108
45. 94923 Psychotria sp. D. Argyriou 438
46. 95188 Psychotria sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-227
47. 95202 Psychotria sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-241
48. 98659 Psychotria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-136
49. 100762 Psychotria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-365
50. 104854 Psychotria sp. C. Maknoi 5730
51. 104753 Psychotria sp. C. Maknoi 5629
52. 104804 Psychotria sp. C. Maknoi 5680
53. 104963 Psychotria sp. C. Maknoi 6120
54. 105318 Psychotria sp. T. Khambai 224
55. 105500 Psychotria sp. C. Maknoi 6843
56. 105594 Psychotria sp. C. Maknoi 7022
57. 105904 Psychotria sp. W. Pongamornkul 6517
58. 110295 Psychotria sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5412
59. 110329 Psychotria sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5446
60. 111451 Psychotria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-399
61. 113219 Psychotria sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3913
62. 113582 Psychotria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-283
63. 114001 Psychotria sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-251
64. 118383 Psychotria sp. K. Inthamma 282
65. 118455 Psychotria sp. K. Inthamma 354
66. 118470 Psychotria sp. K. Inthamma 369
67. 120869 Psychotria sp. N. Muangyen 2851
68. 122667 Psychotria sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-137
69. 123299 Psychotria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-293
70. 123809 Psychotria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-346
71. 123824 Psychotria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-361

ปิด

QR code