ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 114021
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore
Family name

ชื่อวงศ์

ASTERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-271
Collected date

วันที่เก็บ

6 Jul 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phongsaly, LAOS
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

28    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 21539 Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore S. Watthana 1434
2. 23430 Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore W. Pongamornkul 955
3. 25619 Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore C. Maknoi 659
4. 31288 Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2963
5. 35464 Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8286
6. 75656 Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore W. Tanming 544
7. 86530 Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore W. Tanming 982
8. 88459 Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore N. Muangyen 311
9. 95775 Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore W. Pongamornkul 6059
10. 96019 Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore P. Phaosrichai 417
11. 96020 Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore P. Phaosrichai 418
12. 101089 Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore W. Pongamornkul 6110
13. 101793 Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore P. Panyadee & W. Pongamornkul 099
14. 103864 Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore S. Kamonnate 651
15. 105911 Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore W. Pongamornkul 6524
16. 105912 Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore W. Pongamornkul 6525
17. 105998 Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore W. Pongamornkul 6474
18. 106004 Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore W. Pongamornkul 6480
19. 110082 Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 955
20. 113000 Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore W. Pongamornkul with P. Srisanga V1-32
21. 113314 Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-15
22. 113356 Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-57
23. 113803 Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-053
24. 115382 Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 917
25. 117553 Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1645
26. 117506 Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1598
27. 123094 Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-88
28. 125330 Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore W. Pongamornkul 7073

ปิด

QR code