ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 12174
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cyanotis sp.
Family name

ชื่อวงศ์

COMMELINACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. La-ongsri 7
Collected date

วันที่เก็บ

6 Oct 1998
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 10-20 cm. Inflorescence with bract, green; flower violet.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

900
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

74    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1992 Cyanotis sp. W. Nanakorn et al. 1992
2. 1542 Cyanotis sp. W. Nanakorn et al. 1542
3. 1584 Cyanotis sp. W. Nanakorn et al. 1584
4. 1653 Cyanotis sp. W. Nanakorn et al. 1653
5. 1660 Cyanotis sp. W. Nanakorn et al. 1660
6. 1718 Cyanotis sp. W. Nanakorn et al. 1718
7. 2333 Cyanotis sp. W. Nanakorn et al. 2333
8. 4010 Cyanotis sp. W. Nanakorn et al. 4010
9. 4355 Cyanotis sp. W. Nanakorn et al. 4355
10. 4641 Cyanotis sp. W. Nanakorn et al. 4641
11. 7080 Cyanotis sp. W. Nanakorn et al. 7080
12. 7648 Cyanotis sp. W. Nanakorn et al. 7648
13. 9680 Cyanotis sp. W. Nanakorn et al. 9680
14. 11781 Cyanotis sp. W. Pongamornkul 276
15. 11795 Cyanotis sp. W. Pongamornkul 290
16. 11977 Cyanotis sp. W. Nanakorn et al. 11977
17. 12397 Cyanotis sp. P. Suksathan 1292
18. 12172 Cyanotis sp. W. La-ongsri 5
19. 13340 Cyanotis sp. McDonald et al. 5770
20. 15467 Cyanotis sp. S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 653
21. 16712 Cyanotis sp. S. Sasrirat 161
22. 17903 Cyanotis sp. D. Burk, A. Rothe and A. Wiepning s.n.
23. 18273 Cyanotis sp. M. Norsaengsri 1045
24. 18986 Cyanotis sp. W. Nanakorn et al. 18986
25. 19003 Cyanotis sp. W. Nanakorn et al. 19003
26. 21063 Cyanotis sp. M. Norsaengsri 1636
27. 21065 Cyanotis sp. M. Norsaengsri 1638
28. 21468 Cyanotis sp. M. Norsaengsri 1713
29. 30940 Cyanotis sp. K. Kertsawang 646
30. 36194 Cyanotis sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3054
31. 36196 Cyanotis sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3871
32. 38952 Cyanotis sp. C. Maknoi 2622
33. 48198 Cyanotis sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 002
34. 48709 Cyanotis sp. M. Tagawa, K. Iwatsuki & N. Fukuoka T-550
35. 48855 Cyanotis sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38567
36. 48865 Cyanotis sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-51459
37. 50449 Cyanotis sp. M. Tamura T-60024
38. 53346 Cyanotis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8013
39. 54477 Cyanotis sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6958
40. 59776 Cyanotis sp. C. Pitaksantipap 10
41. 60126 Cyanotis sp. M. Norsaengsri 5915
42. 62340 Cyanotis sp. Romklao Botanical Garden 0627/2555
43. 64703 Cyanotis sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9967
44. 64502 Cyanotis sp. W. Pongamornkul 3051
45. 67644 Cyanotis sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 911
46. 67854 Cyanotis sp. M. Norsaengsri 10534
47. 73421 Cyanotis sp. C. Lakoet 0579
48. 73590 Cyanotis sp. P. Traiperm & Layton 560
49. 76563 Cyanotis sp. C. Maknoi 7132
50. 82191 Cyanotis sp. C. Maknoi 7783
51. 84303 Cyanotis sp. W. Khattiyot 394
52. 84324 Cyanotis sp. W. Khattiyot 415
53. 84514 Cyanotis sp. K. Kertsawang 3367
54. 86157 Cyanotis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-161
55. 86525 Cyanotis sp. W. Tanming 977
56. 87599 Cyanotis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-439
57. 88226 Cyanotis sp. W. Pongamornkul 5232
58. 88267 Cyanotis sp. W. Pongamornkul 5273
59. 88309 Cyanotis sp. W. Pongamornkul 5315
60. 88310 Cyanotis sp. W. Pongamornkul 5316
61. 88494 Cyanotis sp. N. Muangyen 346
62. 92669 Cyanotis sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-060
63. 93573 Cyanotis sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5756
64. 100925 Cyanotis sp. C. Maknoi 479
65. 110565 Cyanotis sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5680
66. 111288 Cyanotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-236
67. 112611 Cyanotis sp. C. Maknoi 3408
68. 121186 Cyanotis sp. N. Muangyen 3168
69. 123079 Cyanotis sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-73
70. 123500 Cyanotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-038
71. 123504 Cyanotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-042
72. 123570 Cyanotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-108
73. 126749 Cyanotis sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 3990
74. 127213 Cyanotis sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1944

ปิด

QR code