ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 115754
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb.
Family name

ชื่อวงศ์

ACANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Wangwasit 180322-4
Collected date

วันที่เก็บ

21 Mar 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climbing. Flower purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

47    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5034 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. W. Nanakorn et al. 5034
2. 6095 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. W. Nanakorn et al. 6095
3. 17001 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. P. Srisanga 1318
4. 23588 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. P. Srisanga 2597
5. 24102 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. C. Glamwaewwong 681
6. 28417 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. Y. Ochiai & S. Yokoyama 210805-5
7. 31230 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2905
8. 33327 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. Jatupol K. 07-108
9. 36867 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. P. Wessumritt 12
10. 38645 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. W. Pongamornkul 2495
11. 41967 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. Zhou Shi-shun 3690
12. 46323 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. M. Norsaengsri 3319
13. 46324 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. M. Norsaengsri 3319.1
14. 48107 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. M. Norsaengsri 4783
15. 48637 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. M. Norsaengsri & N. Tathana 7388
16. 51457 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. M. Norsaengsri & N. Tathana 7527
17. 51578 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. W. La-ongsri & N. Romkham 1251
18. 51656 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. W. La-ongsri & N. Romkham 1329
19. 53047 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7619
20. 54910 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. P. Chantaranothai et al. s.n.
21. 56104 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. M. Norsaengsri & N. Tathana 8874
22. 65418 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2631
23. 65957 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. K. Srithi 527
24. 66158 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. C. Phengklai et al. 9121
25. 66699 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. C. Maknoi 4200
26. 68409 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. C. Maknoi 4512
27. 70824 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. Insavai, Keooudone, Somdy & Kittisack et al. 032
28. 74698 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. Zhou-Shishun 8170
29. 77782 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. W. Tanming 748
30. 80139 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097925
31. 86740 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. C. Glamwaewwong 034/58
32. 90178 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-101
33. 89310 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. W. Pongamornkul 5410
34. 89358 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. W. Pongamornkul 5458
35. 89422 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. W. Pongamornkul 5522
36. 90690 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. N. Muangyen 952
37. 91941 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. K. Kertsawang 3506
38. 92901 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. D. Argyriou 63
39. 96334 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. Mahasarakham University 17
40. 98181 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-061
41. 98498 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-378
42. 106227 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 683
43. 107563 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-350
44. 115685 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. K. Wangwasit 180124-41
45. 116636 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-259
46. 117090 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-283
47. 122974 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-445

ปิด

QR code