ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 120277
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lecanora sp.
Family name

ชื่อวงศ์

LECANORACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 170
Collected date

วันที่เก็บ

31 Jan 1998
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nakhon Ratchasima, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

65    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 103623 Lecanora sp. Pranom Thamsura 13
2. 103624 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 39
3. 103625 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 66
4. 103626 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 72
5. 103627 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 74
6. 103628 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 89
7. 103629 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 86
8. 103630 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 166
9. 103631 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 168
10. 103632 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 195
11. 103633 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 233
12. 103634 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 253
13. 103635 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 623
14. 103636 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 754
15. 103637 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 785
16. 103638 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 793
17. 103639 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6753
18. 103640 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6818
19. 103641 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 3036
20. 103642 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 3316
21. 103643 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 3367
22. 103644 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 3369
23. 106589 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 7189
24. 106712 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6309
25. 106713 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6387
26. 106714 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6394
27. 106715 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6398
28. 106716 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6405
29. 106717 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6402
30. 106718 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6403
31. 106719 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6411
32. 106720 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6413
33. 106721 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6420
34. 106722 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6421
35. 106723 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6424
36. 106724 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6428
37. 106725 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6429
38. 107157 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6972
39. 107158 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6976
40. 107159 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6977
41. 107160 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6981
42. 119423 Lecanora sp. Sasiwan Kamplew 6337
43. 119424 Lecanora sp. Pranom Thamsura 6325
44. 119706 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6672
45. 119814 Lecanora sp. Boonrat 6838
46. 119917 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6910
47. 119944 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6969
48. 119955 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6986
49. 119970 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 7002
50. 120065 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 7094
51. 120066 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 7095
52. 120146 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 3335
53. 120148 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 3658
54. 120149 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 4304
55. 120150 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 4367
56. 120162 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 67
57. 120261 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 776
58. 120270 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 281
59. 120370 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 59
60. 120372 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 61
61. 120373 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 62
62. 120374 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 63
63. 120375 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 64
64. 120376 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 65
65. 120421 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 115

ปิด

QR code