ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 120337
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Collema sp.
Family name

ชื่อวงศ์

COLLEMATACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 24
Collected date

วันที่เก็บ

22 Nov 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1209
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

26    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 101876 Collema sp. Sureeporn Jariangprasert 2873
2. 101877 Collema sp. Sureeporn Jariangprasert 2875
3. 101878 Collema sp. Sureeporn Jariangprasert 2879
4. 101879 Collema sp. Sureeporn Jariangprasert 2882
5. 101880 Collema sp. Sureeporn Jariangprasert 4431
6. 101881 Collema sp. Sureeporn Jariangprasert 59
7. 101882 Collema sp. Sureeporn Jariangprasert 4850
8. 101883 Collema sp. Sureeporn Jariangprasert 4849
9. 101884 Collema sp. Sureeporn Jariangprasert 943
10. 101885 Collema sp. Sureeporn Jariangprasert 990
11. 101886 Collema sp. Sureeporn Jariangprasert 945
12. 101887 Collema sp. Sureeporn Jariangprasert 967
13. 101888 Collema sp. Sureeporn Jariangprasert 5732
14. 101889 Collema sp. Sureeporn Jariangprasert 6756
15. 101890 Collema sp. Sureeporn Jariangprasert 6275
16. 101891 Collema sp. Sureeporn Jariangprasert 6266
17. 101892 Collema sp. Sureeporn Jariangprasert 6234
18. 101893 Collema sp. Sureeporn Jariangprasert 6209
19. 101894 Collema sp. Sureeporn Jariangprasert 6208
20. 101895 Collema sp. Sureeporn Jariangprasert 6207
21. 101896 Collema sp. Sureeporn Jariangprasert 6204
22. 101897 Collema sp. Sureeporn Jariangprasert 6203
23. 101898 Collema sp. Sureeporn Jariangprasert 6199
24. 106568 Collema sp. Sureeporn Jariangprasert 7160
25. 119699 Collema sp. Sureeporn Jariangprasert 6678
26. 120320 Collema sp. Sureeporn Jariangprasert 7

ปิด

QR code