ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 120343
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rimelia reticulata (Taylor) Hale & A. Fletcher
Family name

ชื่อวงศ์

PARMELIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 30
Collected date

วันที่เก็บ

22 Nov 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1209
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

17    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 97372 Rimelia reticulata (Taylor) Hale & A. Fletcher Kansri Boonpragob et al. 006
2. 97373 Rimelia reticulata (Taylor) Hale & A. Fletcher Kansri Boonpragob et al. 3417
3. 97374 Rimelia reticulata (Taylor) Hale & A. Fletcher Kansri Boonpragob et al. 3388
4. 107671 Rimelia reticulata (Taylor) Hale & A. Fletcher Sureeporn Jariangprasert 407
5. 107672 Rimelia reticulata (Taylor) Hale & A. Fletcher Sureeporn Jariangprasert 386
6. 107673 Rimelia reticulata (Taylor) Hale & A. Fletcher Sureeporn Jariangprasert 156
7. 107674 Rimelia reticulata (Taylor) Hale & A. Fletcher Sureeporn Jariangprasert 417
8. 107675 Rimelia reticulata (Taylor) Hale & A. Fletcher Sureeporn Jariangprasert 423
9. 107676 Rimelia reticulata (Taylor) Hale & A. Fletcher Sureeporn Jariangprasert 1116
10. 107677 Rimelia reticulata (Taylor) Hale & A. Fletcher Sureeporn Jariangprasert 2826
11. 107678 Rimelia reticulata (Taylor) Hale & A. Fletcher Sureeporn Jariangprasert 6250
12. 107679 Rimelia reticulata (Taylor) Hale & A. Fletcher Sureeporn Jariangprasert 6255
13. 107680 Rimelia reticulata (Taylor) Hale & A. Fletcher Sureeporn Jariangprasert 6261
14. 119865 Rimelia reticulata (Taylor) Hale & A. Fletcher Sureeporn Jariangprasert 6888
15. 119888 Rimelia reticulata (Taylor) Hale & A. Fletcher Sureeporn Jariangprasert 6947
16. 120382 Rimelia reticulata (Taylor) Hale & A. Fletcher Sureeporn Jariangprasert 72
17. 120396 Rimelia reticulata (Taylor) Hale & A. Fletcher Sureeporn Jariangprasert 89

ปิด

QR code