ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 120349
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale
Family name

ชื่อวงศ์

PARMELIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 36
Collected date

วันที่เก็บ

22 Nov 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1209
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

51    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 97348 Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale Kansri Boonpragob et al. 942
2. 97349 Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale Kansri Boonpragob et al. 1345
3. 97350 Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale Kansri Boonpragob et al. 3736
4. 107711 Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale Sureeporn Jariangprasert 387
5. 119348 Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale Sureeporn Jariangprasert 6245
6. 119394 Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale Sureeporn Jariangprasert 246
7. 119807 Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale Krittiya 6829
8. 119860 Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale Sureeporn Jariangprasert 6883
9. 120072 Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale Sureeporn Jariangprasert 7105
10. 120315 Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale Sureeporn Jariangprasert 3
11. 120330 Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale Sureeporn Jariangprasert 17
12. 124129 Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale Sureeporn Jariangprasert 806
13. 124130 Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale Sureeporn Jariangprasert 809
14. 124131 Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale Sureeporn Jariangprasert 810
15. 124132 Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale Sureeporn Jariangprasert 819
16. 124133 Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale Sureeporn Jariangprasert 837.1
17. 124134 Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale Sureeporn Jariangprasert 948
18. 124135 Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale Sureeporn Jariangprasert 994
19. 124136 Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale Sureeporn Jariangprasert 997
20. 124137 Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale Sureeporn Jariangprasert 998
21. 124138 Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale Panithaphitcha PP.4
22. 124139 Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale Panithaphitcha PP.6
23. 124140 Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale Panithaphitcha PP.9
24. 124141 Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale Panithaphitcha PP.15
25. 124102 Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale Sureeporn Jariangprasert 640.1
26. 124103 Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale Sureeporn Jariangprasert 666
27. 124104 Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale Sureeporn Jariangprasert 696
28. 124105 Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale Sureeporn Jariangprasert 697
29. 124106 Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale Sureeporn Jariangprasert 698
30. 124107 Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale Sureeporn Jariangprasert 699
31. 124108 Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale Sureeporn Jariangprasert 712
32. 124109 Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale Sureeporn Jariangprasert 718
33. 124110 Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale Sureeporn Jariangprasert 763.1
34. 124111 Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale Sureeporn Jariangprasert 763.2
35. 124112 Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale Sureeporn Jariangprasert 767
36. 124113 Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale Sureeporn Jariangprasert 788
37. 124114 Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale Sureeporn Jariangprasert 798
38. 124115 Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale Panithaphitcha PP.20
39. 124116 Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale Panithaphitcha PP.29
40. 124117 Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale Panithaphitcha PP.39
41. 124118 Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale Panithaphitcha PP.65
42. 124119 Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale Panithaphitcha PP.67
43. 124120 Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale Panithaphitcha PP.69
44. 124121 Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale Pranom Thamsura PT.108
45. 124122 Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale Sureeporn Jariangprasert 6317
46. 124123 Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale Sureeporn Jariangprasert 391
47. 124124 Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale Sureeporn Jariangprasert 445
48. 124125 Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale Sureeporn Jariangprasert 595
49. 124126 Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale Sureeporn Jariangprasert 619
50. 124127 Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale Sureeporn Jariangprasert 620
51. 124128 Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale Sureeporn Jariangprasert 622

ปิด

QR code