ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 120359
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hypotrachyna sp.
Family name

ชื่อวงศ์

PARMELIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 47
Collected date

วันที่เก็บ

22 Nov 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1209
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

28    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 106504 Hypotrachyna sp. Sureeporn Jariangprasert 5014
2. 106505 Hypotrachyna sp. Sureeporn Jariangprasert 105
3. 106506 Hypotrachyna sp. Sureeporn Jariangprasert 358
4. 106507 Hypotrachyna sp. Sureeporn Jariangprasert 405
5. 106508 Hypotrachyna sp. Sureeporn Jariangprasert 446
6. 106509 Hypotrachyna sp. Sureeporn Jariangprasert 6114
7. 106510 Hypotrachyna sp. Sureeporn Jariangprasert 6124
8. 106511 Hypotrachyna sp. Sureeporn Jariangprasert 6179
9. 106512 Hypotrachyna sp. Sureeporn Jariangprasert 6295
10. 106513 Hypotrachyna sp. Sureeporn Jariangprasert 6769
11. 106515 Hypotrachyna sp. Sureeporn Jariangprasert 380
12. 106481 Hypotrachyna sp. Sureeporn Jariangprasert 356
13. 106482 Hypotrachyna sp. Sureeporn Jariangprasert 5012
14. 106499 Hypotrachyna sp. Sureeporn Jariangprasert 356.4
15. 106500 Hypotrachyna sp. Sureeporn Jariangprasert 356
16. 106501 Hypotrachyna sp. Sureeporn Jariangprasert 370
17. 106502 Hypotrachyna sp. Sureeporn Jariangprasert 379
18. 106503 Hypotrachyna sp. Sureeporn Jariangprasert 4857
19. 119815 Hypotrachyna sp. Krittiya 6839
20. 119831 Hypotrachyna sp. Boonrat 6857
21. 119867 Hypotrachyna sp. Sureeporn Jariangprasert 6890
22. 119869 Hypotrachyna sp. Sureeporn Jariangprasert 6892
23. 119906 Hypotrachyna sp. Sureeporn Jariangprasert 6965
24. 119909 Hypotrachyna sp. Sureeporn Jariangprasert 6902
25. 120347 Hypotrachyna sp. Sureeporn Jariangprasert 34
26. 120348 Hypotrachyna sp. Sureeporn Jariangprasert 35
27. 120364 Hypotrachyna sp. Sureeporn Jariangprasert 52
28. 120384 Hypotrachyna sp. Sureeporn Jariangprasert 75

ปิด

QR code